Úvod

Tradice

Tradice restaurátorské rodiny Bittnerů započala ve Staříči již v roce 1902 

Františkem Bittnerem. Ten se v roce (1898 – 1901) vyučil u Pavla Lanze ve Frýdku pozlacovačem. Pozlacovačskou praxi po vyučení zpočátku realizoval, vždy v jednotlivých kostelích po Rakousko – Uhersku v různých pozlacovačských dílnách. V roce 1915 nastoupil vojenskou službu v první světové válce. Po válce restauroval hlavně na Moravě. V roce 1947 vybudoval ve Staříči dílnu, ve které František bydlel a také restauroval až do své smrti. Na tuto tradici navázal Bohumír Bittner, který se v roce 1975 stává držitelem osvědčení Ministerstva kultury „Mistr uměleckořemeslné práce oboru pozlacovač“. A od roku 1990 získává také Petr Bittner povolení Ministerstva kultury pro restaurování v oboru pozlacování a polychromie na uměleckořemeslných dílech ze dřeva. V současnosti se tento ateliér spolu s pozlacováním, polychromií na sochařských a uměleckořemeslných dílech ze dřeva, specializuje také na restaurování malířských uměleckých děl na plátně, obrazů na dřevěných deskách a jiných podložkách. Dále také zajišťujeme restaurátorské průzkumy a nabízíme odborné poradenství v oblasti ochrany památek.

 

Rozsah oprávnění Ministerstva kultury České republiky k restaurování kulturních památek:

  • restaurování malířských uměleckých děl na plátně, dřevěných deskách a sochařských uměleckých dílech ze dřeva
  • restaurování polychromie na uměleckořemeslných dílech ze dřeva
  • uměleckořemeslné pozlacovačských práce
 

Provádíme restaurování a rekonstrukce: