Úvod

Tradice

Tradice restaurátorské rodiny Bittnerů započala ve Staříči již v roce 1902 Františkem Bittnerem. Ten se v roce (1898 – 1901) vyučil u Pavla Lanze ve Frýdku pozlacovačem. Pozlacovačskou praxi po vyučení zpočátku realizoval, vždy v jednotlivých kostelích po Rakousko – Uhersku v různých pozlacovačských dílnách. V roce 1915 nastoupil vojenskou službu v první světové válce. Po válce restauroval hlavně na Moravě. V roce 1947 vybudoval ve Staříči dílnu, ve které František bydlel a také restauroval až do své smrti. Na tuto tradici navázal Bohumír Bittner, který se v roce 1975 stává držitelem osvědčení Ministerstva kultury „Mistr uměleckořemeslné práce oboru pozlacovač“. A od roku 1990 získává také Petr Bittner povolení Ministerstva kultury pro restaurování v oboru pozlacování a polychromie na uměleckořemeslných dílech ze dřeva. V současnosti se tento ateliér spolu s pozlacováním, polychromií na uměleckořemeslných dílech ze dřeva, specializuje také na restaurování malířských uměleckých děl na plátně, obrazů na dřevěných deskách a jiných podložkách. Dále také zajišťujeme restaurátorské průzkumy a nabízíme odborné poradenství v oblasti ochrany památek.

Rozsah oprávnění Ministerstva kultury České republiky k restaurování kulturních památek:

– restaurování malířských uměleckých děl na plátně a dřevěných deskách
– restaurování polychromie na uměleckořemeslných dílech ze dřeva
– uměleckořemeslné a pozlacovačských práce

Provádíme restaurování a rekonstrukce:

– oltářů, svatostánků
– kazatelen
– varhanních skříní
– balustrád
– zlacených a polychromovaných dřevořezeb
– zlacených a polychromovaných soch
– závěsných obrazů na plátně a dřevěných deskách, plechu
– zlacení věžních hodin, bání, mříží
– zlacení architektonických článků v interiéru i exteriéru
– zlacení, stříbření salonních hodin, lustrů, zrcadlových a obrazových rámů
– technologické kopie
– malba obrazů