Mgr. art. Jan Bittner
+420 604 485 952
rbrestaurovanibittner.cz
RESTAURÁTORSKÉ, MALÍŘSKÉ A POZLACOVAČSKÉ PRÁCE


Tradice

Tradice restaurátorské rodiny Bittnerů započala ve Staříči již v roce 1902 Františkem Bittnerem. Ten se v roce (1898 - 1901) vyučil u Pavla Lanze ve Frýdku pozlacovačem. Pozlacovačskou praxi po vyučení zpočátku realizoval, vždy v jednotlivých kostelích po Rakousko - Uhersku v různých pozlacovačských dílnách. V roce 1915 nastoupil vojenskou službu v první světové válce. Po válce restauroval hlavně na Moravě. V roce 1947 vybudoval ve Staříči dílnu, ve které František bydlel a také restauroval až do své smrti. Na tuto tradici navázal Bohumír Bittner, který se v roce 1975 stává držitelem osvědčení Ministerstva kultury "Mistr uměleckořemeslné práce oboru pozlacovač". A od roku 1990 získává také Petr Bittner povolení Ministerstva kultury pro restaurování v oboru pozlacování a polychromie na uměleckořemeslných dílech ze dřeva. V současnosti se tento ateliér spolu s pozlacováním, polychromií na uměleckořemeslných dílech ze dřeva, specializuje také na restaurování malířských uměleckých děl na plátně, obrazů na dřevěných deskách a jiných podložkách. Dále také zajišťujeme restaurátorské průzkumy a nabízíme odborné poradenství v oblasti ochrany památek.

Rozsah oprávnění Ministerstva kultury České republiky k restaurování kulturních památek:

- restaurování malířských uměleckých děl na plátně a dřevěných deskách
- restaurování polychromie na uměleckořemeslných dílech ze dřeva
- uměleckořemeslné a pozlacovačských práce

Provádíme restaurování a rekonstrukce:

- oltářů, svatostánků
- kazatelen
- varhanních skříní
- balustrád
- zlacených a polychromovaných dřevořezeb
- zlacených a polychromovaných soch
- závěsných obrazů na plátně a dřevěných deskách, plechu
- zlacení věžních hodin, bání, mříží
- zlacení architektonických článků v interiéru i exteriéru
- zlacení, stříbření salonních hodin, lustrů, zrcadlových a obrazových
  rámů


- technologické kopie
- malba obrazů    © 2011-2013 Stajgi                                                                        RESTAUROVÁNÍ BITTNER - All rights reserved.