RESTAURÁTORSKÉ, MALÍŘSKÉ A POZLACOVAČSKÉ PRÁCE

Výběr realizací restaurátorských prací:

2015

2015 Zlacení věžních bání z katedrály Božského Spasitele v Ostravě
2015 Nový Jičín - restaurování oltářních obrazů ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie
2015 Rychvald - restaurování varhanní skříně ve farním kostele sv. Anny v Rychvaldu u Karviné
2015 Kunčice pod Ondřejníkem - restaurování řeckokatolického ikonostasu v kostele sv. Prokopa a Barbory

2014

2014 Žilina u Nového Jičína - I. Etapa restaurování retabula hl. oltáře sv. Mikuláše
2014 Bílovec -Stará Ves - restaurování oltářního obrazu sv. Barbory a sv. Apoleny a oválného obrazu Panny Marie
2014 Nový Jičín - restaurování antipendia z oltáře Nejsvětější Trojice
2014 Stará Bělá - restaurování křtitelnice a kazatelny z farního kostela sv. Jana Nepomuckého

2013

2013 Zlacení věžních bání a křížů pro věže kostelů - Velenka, Hlučín, Hlavnice, Radkov, Vrané n. Vltavou
2013 Muzeum Beskyd Frýdek - Místek - restaurování obrazu neznámého světce (evangelista?), zlacených rámů
2013 Hněvošice - restaurování pravého bočního oltáře Klanění sv. Tří Králů
2013 Nový Jičín - restaurování oltářního obrazu Nejsvětější Trojice
2013 Nový Jičín - restaurování barokní křížové cesty ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie
2013 Velehrad - restaurování kříže a ciferníkůbaziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
2013 Stará Ves n. O. - restaurování hlavního oltáře Narození svatého Jana Křtitele

2012

2012 Stará Ves n. O. – rest. bočních oltářů z farního kostela sv. Jana Křtitele
2012 Muzeum Beskyd Frýdek-Místek – restaurování korouhve místeckého soukenického cechu
2012 Fryčovice- barokní obraz sv. Janů z kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Fryčovicích
2012 Bohdanovice – rest. hlavního oltáře v kostele sv. Michala v Bohdanovicích
2012 Hněvošice -rest. bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého, II. etapa
2012 Krnov - rest. barokních oratoří, III. etapa restaurování – ukončení restaurování
2012 Muzeum Oderska – figurky z betléma

2011

2011 Hněvošice -rest. bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého
2011 Nový Jičín - hl. oltář Nejsvětější Trojice, závěrečná etapa restaurování
2011 Krnov - rest. barokních oratoří, II. etapa restaurování
2011 Luhačovice - rest. stropního podhledu v kapli augustiniánského domu
2011 Vlčovice - varhanní skříň

2010

2010 Nový Jičín - hl. oltář Nejsvětější Trojice, rest. zlacení a polychromie
2010 Muzeum Oderska - konzervování sochy sv. Jana, Panny Marie, sv. Jana Nepomuckého
2010 Trnávka - rest. sochy sv. Jana Nepomuckého
2010 Moravičany - varhanní skříň
2010 Řepiště - varhanní skříň, rest. zlacených dřevořezeb a imitace mramorů
2010 Pozlovice - Křížová cesta, rest. zlacení a obrazů
2010 Zlacení ciferníku hodin na průčelí kostela v Ostravě Přívoze, zlacení písmen a praporců pro zámek v Šilheřovicích
2010 Zlacení věžních bání pro věže kostelů - Bílovice, Ostravice, Všechovice, Branky na Moravě, Vlčovice, Jistebník
2010 Baška - soubor malovaných Kristů na plechu

2009

2009 Paskov - kazatelna, rest. zlacení a polychromie
2009 Kunín - rám na pozadí
2009 Kunín - kazatelna, rest. polychromie a zlacení
2009 Pozlovice - parapet kruchty, varhany a nosné sloupy
2009 Zábřeh na Moravě - varhanní skříň
2009 Zlacení věžních bání pro věže kostelů - Bruntál, Třemešná…

2008

2008 Sedlnice - boční oltář
2008 Tršice - věžní báň a kříž
2008 Kunín - rest. hlavního oltáře
2008 Krnov - zlatý anděl s křížem

2007

2007 Krnov - hlavice na sloupech a v presbytářích, rest. zlacení
2007 Sedlnice - svatostánek, rest. Zlacení a imitace mramorů
2007 Zlacení věžních bání pro věže kostelů - Třebovice, Karvinná, Rožnov, Stará Boleslav
2007 Orlová - erb na průčelí kostela

2006

2006 Hněvošice - nástavec hl. oltáře, rest. zlacení a imitace mramorů
2006 Zlacení věžních bání pro věže kostelů - Opava, Bílovec, Karviná, Krmelín
2006 Rybí - kazatelna, rest. imitace mramorů a zlacení
2006 Frýdek - barokní kredenční skříň, imitace mramorů a zlacení

2005

2005 Horní Město - boční oltář, rest. zlacení a imitace mramorů
2005 Rybí - hl. oltář, boční oltář, rest. polychromie a zlacení
2005 Šenov - zlacení věžní báně
2005 Těrlicko - křížová cesta, rest. polychromie

2004

2004 Litovel - rest. soch, zlacení a polychromie
2004 Veřovice - rest. andělů a soch

2003

2003 Březová - hl. oltář, rest. zlacení, mramorů a bílých dekorativních závěsů
2003 Litovel - rest. oltáře, zlacení a imitace mramorů

2002

2002 Opava - zlacení kříže a sochy Panny Marie
2002 Trouubky - varhanní skříň, rest. zlacení a imitace mramorů
2002 Radhošť - kaple, zlacení kopule a kříže před kaplí

2001

2001 Krnov Cvilín - štukový barokní oltář, rest. zlacených soch
2001 Frýdecký zámek - rest. dekorativních zlacených rámů

2000

2000 Krnov - barokní kazatelna, hl. oltář, boční oltář Panny Marie, rest. zlacení a imitace mramorů
2000 Březová u Uh.Brodu - rest. zlacení a fládru
2000 Hlučín - hl. oltář, sochy, rest. zlacení a stříbření

1999

1999 Frýdek - barokní kazatelna, rest. zlacení a barevných imitací
1999 Krnov - oltář v boční kapli, rest. zlacení, stříbření a barevné povrchové úpravy
1999 Firmy H+B Reál, Koritár, Mlýnek - zlacení věžních bání a křížů
1999 Krnov - dva boční oltáře , rest. zlacení a imitace mramorů

1998

1998 Hlučín - hl. oltář, rest. zlacených soch
1998 Krnov - čtyři barokní boční oltáře, rest. zlacení a imitace mramorů
1998 Hodslavice - pozadí a svatostánek hl. oltáře, restaurování zlacení a imitace mramorů
1998 Sviadnov - barokní oltář, restaurování zlacení a bílé úpravy architektury a soch

1997

1997 Hodslavice - barokní hl. oltář, restaurování zlacení a imitace mramorů
1997 Frýdek - zlacení kopulí a hodin na bazilice Panny Marie
1997 Místek - kredenční skříň, restaurování zlacení, imitace mramorů a bílé úpravy soch

1996

1996 Místek - kazatelna, restaurování zlacení a imitace mramorů
1996 Pozděchov - barokní boční oltář, restaurování zlacení, stříbření a barevných úprav architektury

1995

1995 Místek - barokní boční oltáře, restaurování zlacení, mramorů a bílé úpravy architektury a soch
1995 Nová Jičín - barokní varhanní skříň, restaurování zlacení a imitace mramorů

1994

1994 Nový Jičín - hl. oltář, zlacené barokní sochy na pozadí
1994 Řepiště - barokní kazatelna, restaurování zlacení a imitace mramorů

1993

1993 Dolní Marklovice - pozadí hlavního oltáře a boční oltáře, restaurování zlacení
1993 Dobrá - dekorativní barokní rám, restaurování zlacení

1992

1992 Sedliště - hlavní oltář a obětní stůl
1992 Horní Bludovice - svatostánek , restaurování zlacení

1991

1991 Hukvaldy - křížová cesta

    © 2011-2013 Stajgi                                                                        RESTAUROVÁNÍ BITTNER - All rights reserved.