Restaurování

Nový Jičín - oltářní obrazy
14 obrazů a rámů křížové cesty
Obraz Nejsvětější Trojice
Barokní obraz světce
Korouhev tkalců
Obraz sv. Janů
Obrazy klanění tří králů - Narození
Narození Panny Marie - 18. století
Navštívení - polovina 18. století
Immaculata - 18. století
Vyřezaná malba z korouhve - 19. století
Sv. Anna vyučuje Pannu Marii