Kazatelny

Kazatelna, kostel sv. Petra a Pavla v Hněvošicích, 18. století
Kostel Nalezení sv. Kříže, Rybí - kazatelna