Oltáře

Boční oltář sv. Barbory z kostela Nejsvětější Trojice v Novém Jičíně, 17. století
Barokní retabulum hlavního oltáře „Nalezení svatého Kříže“ z římskokatolického kostela Nalezení svatého Kříže ve Staříči, 18. století.
Hlavní oltář sv. Anny ve farním kostele sv. Anny v Rychvaldu u Karviné, 19. století
Hlavní oltář v kostele sv. Benedikta v Krnově – Kostelci – I. etapa svatostánek s menzou
Oltář Panny Marie Karmelské v boční kapli ve farním kostele Nanebevzetí P. Marie v Novém Jičíně, 18. století
Kunčice pod Ondřejníkem - řeckokatolický ikonostas
Kostel Narození svatého Jana Křtitele ve Staré Vsi nad Ondřejnicí - hlavní oltář
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie - boční oltář
Boční oltář Vyučování Panny Marie ve Staré Vsi N.O.
Barokní oltář z římskokatolického kostela sv. Michala v Bohdanovicích
Kostel sv. Petra a Pavla v Hněvošicích - boční oltář
Kostel Nejsvětější Trojice v Novém Jičíně - hlavní oltář
Kostel Nalezení sv. Kříže, Rybí
Bozetto barokního oltáře z 18. století
Kostel sv. Michala, Sedlnice
Kostel Povýšení sv. Kříže, Kunín (hlavní oltář)
Kostel sv. Petra a Pavla v Hněvošicích - hlavní oltář