Barokní oltář z římskokatolického kostela sv. Michala v Bohdanovicích

V I. etapě byly provedeny tyto práce:

V první etapě práce byla provedena demontáž všech dřevořezeb ze svatostánku, vyjmut otáčivý střed svatostánku, a celý oltář byl kompletně převezen do restaurátorského ateliéru. Architektura a dřevořezby byly podrobně dokumentovány a nafoceny. Z povrchu architektury byly sejmuty hrubé vrstvy prachových depozitů, vosků a ztmavlého zoxidovaného laku. Snímání zároveň prokázalo skutečny stav a poškození originálního mramorování. Mramorování se celkově prosvětlilo a rozjasnilo ve škálách zelených, modrých a hnědých odstínů. Zoxidovaný lak, tónoval mramorování do tmavě žluto- zeleného odstínu. Vnitřní dřevěné části byly očištěny a ze zadní strany byly odstraněny zbytky elektroinstalace a sekundárních lišt. Demontovaný otáčivý střed byl taktéž zbaven depozitů a laků z mramorování. Vnitřní konvexní plochy otáčivého středu byly očištěny od vrstev hliníku v laku, průzkum prokázal původní stříbření se zbytky lakových úprav tónovaných modrým a červeným pigmentem. Tyto vrstvy budou po zrestaurování stříbrných ploch, na stříbro zrekonstruovány v příslušných odstínech. Snímání depozitů a lakových vrstev bylo také realizováno na sloupech, stupni oltáře, druhý – nepůvodní stupeň byl výškově upraven a přetmelen. Dále byl celek asanován a na potřebných místech petrifikován. Zlacené dřevořezby bylo nutné podle míry poškození, rozpadaly se hlavně ozdobné perlovcové dřevořezby, petrifikovat a následně přistoupit ke snímání depozitů a laků. Všechny dřevořezby byly při opravě v minulosti zatřené lakem.

Práce II. etapy restaurování

V druhé etapě restaurátorských prací v roce 2012 byla dokončena celková stabilizace architektury oltáře, rozpadajících se zlacených dřevořezeb, patek sloupů atp. Architektura byla celkově zpevněna a slepena, propadnuté části říms zpět nasazeny a chybějící části dřevěných profilací nově dořezány a doplněny. Celek vytmelen na izolační lakovou mezivrstvu, tmely vyhlazeny a vyretušovány napodobivou retuší. Otáčivý střed byl vytmelen a vyretušován, na odhalených stříbrných pozadích byly rekonstruovány modrá a červená lazura. Dřevěné krytí menzy (obětního stolu) bylo celkově sestaveno, spojeno a nazpět usazeno na nově vyzděný, zednicky opravený obětní stůl. Vrchní deska byla ponechána ve dřevě, pouze okrajová profilovaná lišta byla na základě sondážního průzkumu, rekonstruktivním způsobem domramorovaná. U vrchního stupně pod svatostánkem byly po pravé a levé straně zaslepeny otvory pro sochy andělů, které byly v minulosti z oltáře odcizeny. Celek byl na závěr opatřen voskopryskyřičným nátěrem.

Zlacené dekorativní dřevořezby byly spojeny, chybějící části dořezány v lípovém dřevě, vytmeleny dřevotmelem a doplněny křídovými podklady. U sedících zlacených andílku byly vytmeleny výletové otvory, dořezány konce nohou a chybějící křídla. U váz s plameny byly nově vyřezány a vyzlaceny ulámané dvojité uši. Dřevořezby, hlavice, andílci i socha Panny Marie s Ježíškem, byly po vytmelení a vyhlazení -vypolimentovány a vyzlaceny, vystříbřeny, plátkovým zlatem 23,75 ct. v kombinaci lesk a mat. Ze zadní strany byly dřevořezby konzervovány a vyžluceny klihovou temperou. Sloupy byly po vyretušováni pokostovány.