Barokní retabulum hlavního oltáře „Nalezení svatého Kříže“ z římskokatolického kostela Nalezení svatého Kříže ve Staříči, 18. století.

Stav díla před restaurováním:

Barokní retabulum hlavního oltáře tvoří architektura se dvěma sloupy, dvěma lesenami, se zlacenými patkami a zlacenými korintskými hlavicemi. V nástavci architektury je bohatá zlacená dekorativní výzdoby. Součásti oltáře je soubor dvou soch svatých Augustina a Ambrože, osmi andělů a andílků, hlaviček a dekorativní oblaky. Ve středu barevné části nástavce retabula je umístěna socha Panny Marie s Ježíškem.

Dřevěná architektura:
Architektura oltáře je 825 cm vysoká a 540 cm široká je pojednána úpravou imitovaného mramorování olejového charakteru. Povrch je celkově ztmavlý, zoxidovaný s krakeláži ochranného pokostování. Na mnoha místech jsou zde praskliny ve dřevě – objevují se spoje jednotlivých dílů architektury. Některé části profilace jsou olámané (římsy), uvolněné nebo zcela chybí.
Součást oltáře tvoří soubor bílých soch a oblaků. Bílá úprava povrchů je pojednána olejovým emailem. Povrch je ztmavlý, zašpiněný s krakelami v emailu nebo prasklinami ve spojích a postavách soch.
Socha Panny Marie s Ježíškem z nástavce retabula je barevně pojednána ze zlacenými doplňky(koruna, svatozář) atp. Celek je ztmavlý s vrstvami prachových depozitů.

Zlacené dřevořezby:
Zlacené dekorativní dřevořezby jsou provedené technikou lesklého a matného zlacení plátkovým zlatem. Povrch dřevořezeb je celkově pokryt depozite,je ztmavlý, na mnoha místech poškozený otíráním, rozpraskaný, objevují se podkladní polimentové nebo křídové vrstvy a výletové otvory po dřevokazném hmyzu – zejména ze zadních stran. Části dřevořezeb schází.

Obraz s rámem:
Hlavní oltářní obraz s rámem je umístěn v barokním retáblu presbytáře kostela.
Výjev představuje figurální stafáž s císařovnou Helenu, která ve 4. století na své pouti do Svaté země nalezla zbytky dřeva z Kristova kříže.
Pozdně barokní, rokokový obraz na bolusovém podkladu je dílem od F. A. Sebastini z Prostějova. Plátno je obdélníkového formátu orientované na výšku s půlkruhovým ukončením o rozměrech 280 x 155 cm. Obraz zcela postrádá podrám, plátno je pouze vloženo mezi rám a ze spodní strany obrazu je to dřevěné zakrytí z desek kladených vertikálně vedle sebe. Plátno bylo v minulosti k tomuto roštu z desek částečně i přilepeno a to se také silnou měrou podepsalo na současném stavu a podobě obrazu. Zásah v minulosti je příznačný nejen odstraněním nosného a vypínacího podrámu, ale také části obrazu ve spodní části. Zde bylo pravděpodobně natolik poškozené plátno obrazu v důsledku vzlínající vlhkosti z podrámu, že bylo na konec odřezáno po celé délce v šíři cca 20cm. Následně bylo přilepeno k pomocnému dřevěnému roštu z desek, přetmeleno a přemalováno. Silné zvlnění a protlačení spodního roštu do plátna je tak patrné v celé ploše obrazu, doplněné o silnou krakeláž. Malba je zároveň pokrytá silnou vrstvou sekundárních zoxidovaných laků a prachových depozitů.

Zlacený profilovaný rám s dekorativními zlacenými dřevořezbami, do kterého je obraz vložen je ztmavly se silnou vrstvou prachu, nečistot po předchozích opravách kostela atp. Rám je na mnoha místech rozpraskaný, zlacení i s křídovými vrstvami na mnoha místech absentuje nebo je zcela setřené na křídu a podkladní dřevo. Tato poškození jsou nejvíce patrná ve spodní polovině rámu. Známky mechanického poškození, sekundární tmelení, výletové otvory po dřevokazném hmyzu, otírání aj. dřevořezby jsou uvolněné, polámané a poškozené otíráním.