Boční oltář Panny Marie v kostele Nalezení sv. Kříže v Rybí

Boční oltář Panny Marie v kostele Nalezení sv. Kříže v Rybí

Dřevěná architektura oltáře byla sekundárně pojednaná imitací mramorů okrovými tóny olejového charakteru. Povrch byl ztmavlý, začernalý a špinavý. Některá místa byla popraskaná a místy chyběly části profilace architektury. Na mnoha místech byla obnažena barevná vrstva na křídu, někdy i na dřevo. Dekorativní dřevořezby původně pojednány technikou zlacení, stříbření lesk a mat, byly opatřeny ztmavlou nebo začernalou imitací nebo bronzem. Povrch sochy P. Marie byl taktéž, zašpiněný a zlacené doplňky začernalé. Architektura, dřevořezby a sochy byly v různé míře napadeny červotočem.
Architektura, dřevořezby a plastiky byly asanovány proti dřevokaznému hmyzu a na potřebných místech petrifikovány. Silně poškozené a destruované dřevěné prvky byly doplněny. Rovněž části dřevořezeb. Výletové otvory po dřevokazném hmyzu byly zatmeleny. Sondáží na architektuře byly zjištěny další vrstvy mramorování – podobně jako na pozadí hlavního oltáře. Byly tedy sejmuty vrchní olejové vrstvy a provedena rehabilitace druhé vrstvy povrchové úpravy. Tím se dosáhlo sjednocení barevného pojednání povrchů u oltářů a kazatelny v interiéru kostela. U zlacených dřevořezeb byly sejmuty sekundární začernalé úpravy imitace a bronzu. Dochované původní zlacení bylo zachováno a doplněno. Celek byl na konec scelen polimentovou retuší.