Hlavní oltář kostela nejsvětější Trojice v kostele Nejsvětější Trojice v Novém Jičíně

Retabulum oltáře je posazené na základovém zdivu a je, ze zadní zajištěno dřevěnou konstrukcí s kovovými výztuhami zajištující stabilitu oltáře. Architektura barokního oltáře je sestavena z křídlového retabula s bohatou vyřezávanou dekorativní zlacenou výzdobou. Oltář tvoří římsy, čtyři sloupy bohatě vyřezávané postranní a vrcholové řezby s tmavým vykrýváním, dekorativní zlacené řezby kolem obrazu a na sloupech, nahoře se zlaceným znakem Božího oka a korunou s křížem. Součásti jsou čtyři dřevěné sochy umístěné v nikách a na korunní římse oltáře. Na menze obětního stolu je svatostánek s otáčivým středem, čtyřmi zlacenými konzolami a hlavičkami putti. Vpředu pak antipendium s koženou dekorativní tapetou a obrazem Panny Marie, orámováno masivním rámem se zlacenými štáby a vyřezávaným dekorativním vlysem.
Hlavní oltář Nejsvětější Trojice v presbytáři kostela Nejsvětější Trojice v Novém Jičíně je 570 cm vysoký, 390 cm široký a 220 cm hluboký. Oltář je datován rokem 1661 (nápis na retabulu za svatostánkem). Oltář byl v minulosti několikrát opravován, poslední oficiálně zmíněná oprava zlacených dřevořezeb je z roku 1934 firmou Hugo Hanel jak dokládá list vložený v dopisní obálce ze zadní strany dřevěného svatostánku. Pozdější zásahy nevhodným přetřením bronzem zcela popřely zlatý kovový lesk dřevořezeb. Bronzový nátěr značně zoxidoval – zezelenal je matný. Tento velmi nevhodný zásah je patrný i na bočních oltářích. Původní zděná menza nesoucí oltář i s nástavcem je nyní skrytá pod masivní dřevěnou konstrukcí pobitou krycími deskami. Dodatečné krytí spodní části oltáře v zadu souvisí s přisazenou zpevňující konstrukcí k pozadí oltáře. Krytí je v důsledku špatného odvětrávání částečně napadeno plísni.

Stav díla před restaurováním:

Povrch celého oltáře je pokryt značným množstvím depozitů. Lokálně je mechanicky poškozen, rozpraskán je ztmavlý a zašpiněný. V minulosti byla na zadní straně architektury vytvořena dřevěná konstrukce fixující stabilitu celého pozadí.
Dřevní hmota je v nestejné míře napadena červotočem, na mnoha místech jsou u výletových otvorů kupičky dřevné hmoty. Poškození jsou nejvíce patrná ve spodních částech! (menza atp.) Míru skutečného poškození bude možné určit až při samotné demontáži jednotlivých části oltáře.
Architektura oltáře je pojednána sekundárním tmavě hnědým odstínem olejového charakteru. Nátěr byl prováděn přímo hrubými nánosy, v celé ploše architektury jsou viditelné zaschlé stékance. Stejným způsobem jsou přetřeny i dekorativní dřevořezby, hlavice, sloupy i celé pozadí oltáře. Tato úprava jednoznačně souvisí s celkovým přebronzováním zlacených prvků. Průzkum zároveň prokázal minimálně dvě sekundární hnědé úpravy na originální polychromii.
Zlacené dekorativní dřevořezby na oltáři i na svatostánku jsou ztmavlé, zčernalé a hrubě přemalované zoxidovaným bronzem. Někde jsou setřené na podkladní vrstvy, rozpraskané na dřevo nebo poškozené červotočem. Některé části ozdobných dřevořezeb jsou odlámané a schází. Zadní strana oltáře je pojednána olejovým nátěrem v hnědém tónu. Dřevo oltáře je nestejně napadeno červotočem, ozdobné dřevořezby s volutami se zcela rozpadají. Nejvíce je poškozena deska menzy. Při poslední opravě byla starší deska vyměněna za nevhodnou desku z překližky. Ta je nyní napadena aktivním červotočem. Ostatní části oltáře jsou červotočem napadeny méně.

Nová zjištění v průběhu restaurování:

Demontáž jednotlivých části oltáře prokázala samotný havarijní stav některých dřevořezeb (dřevořezby na svatostánku), míru napadení červotočem nebo vlhkostí a plísni zejména ve spodních partiích. Při poslední rozsáhle „opravě“ oltářů bronzem a hnědou olejovou barvou v minulosti nebyla ani velká část dřevořezeb demontována. Naopak sloupy, patky a hlavice byly prostřídány a nainstalovány opačně. V důsledku těchto změn došlo k jejich poškození olámáním a oštípáním. Po sejmutí sekundárních vrstev z přetřených zlacených dřevořezeb, se odhalil skutečný stav a podoba originálu – zlacení. Hlavně ve spodních partiích bylo značně setřené na červený poliment nebo zcela rozpukané spolu s hrubou vrstvou křídy na dřevo.