Hlavní oltář Narození svatého Jana Křtitele z farního kostela Narození svatého Jana Křtitele ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Postup restaurování:

Oltář byl podrobně fotodokumentován, odnímatelné části (andělé, svatostánek, obrazy, hlavice a zlacené dřevořezby) byly sejmuty z architektury a převezeny do restaurátorského ateliéru. Architektura: Povrch byl postupně očištěn od vrstev depozitů a hrubých ztmavlých pokostů. Z rubové strany byly očištěny vrstvy depozitů, omítek a vosku. Vrchní část retábla byla lépe uchycena do zdi a celek asanován a následně zpevněn roztokem solakrylu v xylénu. Z přední strany byly spojené uvolněné části říms, doplněné chybějící profilace dřevem, celek vytmelen, opatřen ochranným roztokem damarového laku a vyretušován. Celek byl na závěr pojednán ochranným pokostem. Součásti bylo i restaurování části hlavic na sloupech a lezénách, které nebyly demontovány. Úbytky byly vytmeleny, zpevněny a doplněny zlatem nebo imitací.

Menza: Dřevěná menza spolu se stupněm a krycí deskou byla zbavena laku, napuštěna, zpevněna a nově pojednána imitací mramorování v odstínech a charakteru, který vychází z iluzivního mramorováni retabula. Celek byl na závěr opatřen pokostem a sestaven na původní místo u retabula oltáře.

Svatostánek, andělé, dřevořezby: Svatostánek byl v první fázi dokumentován a vyjmut otáčivý střed spolu s nevyhovujícím umakartem a tapetováním. Celek bylo nutné především zbavit silných vrstev zažloutlého laku, depozitu a bronzování. Celek byl postupně spojen, petrifikován, vytmelen a vyretušován. Z otáčivého středu bylo nutné sejmout modrou olejovou přemalbu na zlacení, celek vyleštěn, zbylá poškozená místa byla doplněna podklady a plátkovým zlatem. Celek byl na závěr sestaven spolu s novým tapetováním. Andělé byli vyčištěni, zpevněni, křídla doplněna zlatem na lesk a celek sjednocen závěrečnou retuší. Pod sochy byly vyhotoveny nové dřevěné sokly. Zlacené a hliníkem pojednané dřevořezby a rámy byly očištěny, oživeny, doplněny, spojeny, vykřídovány, polimentovány a pozlaceny. U patek byla obnovená zoxidovaná imitace.

Obrazy: obrazy byly dokumentovány, sejmuty z podrámu, vyčištěny, vyrovnány, vytmeleny, nadublovány na lněné plátno a vypnuty na konzervované podrámy s odskočnou lištou. Celky byly dotmeleny tónovanými tmely a sjednoceny retuší. Na závěr zalakovány damarou se včelím voskem. Při instalaci do retabula oltáře nazpět, byly opatřeny ochrannými dřevěnými deskami ze zadní strany.