Hlavní oltář sv. Anny ve farním kostele sv. Anny v Rychvaldu u Karviné, 19. století, 800 x 320 x 140 cm

Stav díla před restaurováním:

Dřevěná neogotická architektura oltáře je pojednána hrubým nátěrem emailu imitujícího mramor. Povrch je popraskaný, zašpiněný, objevují se hrubá spojení profilů architektury, propadlá prkna na menze oltáře atp. Na dřevě v dolní části zadní strany se objevují výletové otvory po dřevokazném hmyzu.
Pod současnou povrchovou úpravou jsou dvě vrstvy přemaleb a původní úprava v okrovém tónu s barevnými doplňky. Bohatá zlacená výzdoba tvořená dekorativními dřevořezbami, fiálami, kraby, řezbami, kružbami a zvýrazněním profilů je nyní pojednána hrubou vrstvou zoxidovaného bronzování. Množství dřevořezeb je poškozeno, odlámáno nebo zcela schází.
Pod vrstvami hrubého nátěru se objevuje úprava původního zlacení pouze ve fragmentech.
Plastiky světců a Michala Archanděla jsou nyní hrubě přetřeny barevnými tóny emailů. Pod nimi je původní barevná úprava a zbytky zlacení na lemech rouch.