Hlavní oltář v kostele Povýšení sv. Kříže – Kunín

Restaurování hlavního oltáře z 19. století ve farním kostele Povýšení sv. Kříže v Kuníně předcházel rozsáhlý průzkum barevných vrstev. Sekundární bílé mramorování bylo restaurováno a dřevěné prvky sekundárně přemalované bronzovými nátěry byly sejmuty a v místech úbytku nově vyzlaceny.