Hlavní oltář v kostele sv. Benedikta v Krnově – Kostelci – I. etapa svatostánek s menzou

Popis:

Barokní oltář v kostele sv. Benedikta v Krnově Kostelci je proveden ze dřeva a je tvořen svatostánkem na dřevěné menze s adorujícími anděly, malými andílky a bohatou řezbářskou výzdobou se zlacením. Pozadí tvoří mohutné sloupové retabulum se sochami světců sv. Augustin, sv. Jeroným, sv. Řehoř a sv. Ambrož. Centrálním motivem je obraz na plátně „ sv. Benedikt křísí mrtvého chlapce“. V nástavci na římsách jsou po stranách dva andělé a uprostřed Kristus na kříži.

Údaje o památce:

Název: Svatostánek s menzou z kostela sv. Benedikta v Krnově – Kostelci
Materiál, technika: barevná polychromovaná architektura, zlacené dřevořezby, sochy

Rozměry: svatostánek s menzou – v. 256 cm x š. 320 cm x h. 115 cm, adorující andělé velcí – 85 cm a 97 cm, malí andílci – 60 cm.

Datace: druhá polovina 18. Století

Předchozí známé restaurátorské zásahy: polychromie architektury byla v minulosti celkově pozměněna, tj. celek byl přemramorován, zlacené dřevořezby jsou sekundárně provedeny imitací – metálem a tekutým bronzem, andělé přetření emailem na bílo.