Kostel sv. Petra a Pavla v Hněvošicích

Kostel sv. Petra a Pavla v Hněvošicích – boční oltář sv. Jana Nepomuckého

Stav díla před restaurováním:
Boční oltář sv. Jana Nepomuckého z 18. století tvoří zděná menza a retabulum s nástavcem upevněné na trámoví kostela. Ústředním motivem oltáře je desková malba sv. Jana Nepomuckého obdélníkového půdorysu orientovaná na výšku s postranními dekorativními řezbami a nástavcem s výjevem sv. Anny vyučující Pannu Marií. Bohatě dekorativní rozvilinové řezby – akantové listy, pásy, mřížky, kartuš, rámy k obrazům jsou pojednány imitací metálem a hliníkem. Povrch má hrubou strukturu, je popraskaný, uvolňuje se od podkladu. Celek je špinavý, imitace zčernalá. Části řezeb jsou poškozeny ulomením nebo scházejí. Dřevo je nestejně napadeno červotočem.

V I. etapě byly provedeny tyto práce:

V I. etapě práce byla provedena demontáž všech dřevořezeb, krycí desky menzy, obrazů a vše bylo převezeno do restaurátorského ateliéru. Podrobně fotograficky zdokumentováno a nafoceno. Dřevo bylo na potřebných místech asanováno a petrifikováno proti dřevokaznému hmyzu. Z povrchu byly na základě rozšířeného sondážního průzkumu sejmuty sekundární vrstvy na originál, poškozená místa byla doplněna dřevem, slepena a vytmelena na izolační lakovou mezivrstvu. Po vyhlazení a začištění tmelů jsme přistoupili k závěrečné retuši. V druhé etapě bude ukončena retuš dřevořezeb a oltář bude zpět sestaven v kostele svatých Petra a Pavla v Hněvošicích. Spodní zděná menza v kostele sv. Petra a Pavla, byla zbavena sekundárních okrových přemaleb. V této fázi dochází ke stabilizaci originálních vrstev, úbytky budou vytmeleny a vyretušovány.

V II. etapě byly provedeny tyto práce:

ve druhé etapě restaurátorských prací na bočním oltáři sv. Jana Nepomuckého byla ukončena scelující retuš vytmelených úbytků a povrch byl opatřen ochranným voskopryskyřičným pokostem. Menza byla po odstranění sekundárních olejovo-okrových přemaleb vytmelena, vyretušována a pokostována. Před samotnou instalací byla také očištěná a asanovaná část trámoví krytá oltářem. Celek byl v průběhu a po instalaci fotodokumentován a byla vypracována restaurátorská dokumentace.

Kostel sv. Petra a Pavla v Hněvošicích – boční oltář Klanění sv. tří Králů

Stav díla před restaurováním – průzkum:
Boční oltář Klanění sv. tří Králů tvoří zděná menza a retabulum s nástavcem upevněné na trámoví kostela. Ústředním motivem oltáře je desková malba Klanění sv. tří Králů obdélníkového půdorysu orientovaná na výšku s postranními dekorativními řezbami a nástavcem s výjevem Boha Otce. Bohatě dekorativní rozvilinové řezby – akantové listy, pásy, mřížky, kartuš, rámy k obrazům jsou pojednány imitací metálem a hliníkem. Povrch má hrubou strukturu, je popraskaný, uvolňuje se od podkladu. Celek je špinavý, imitace zčernalá. Části řezeb jsou poškozeny ulomením nebo scházejí. Dřevo je nestejně napadeno červotočem. Spodní zděná menza je značně zvlhlá, zcela se bortí. Charakter a míra sekundárních zásahů je totožná s pravým bočním oltářem sv. Jana Nepomuckého, tato skutečnost byla potvrzena sondážním průzkumem.

Návrh na restaurování:
Návrh vychází z dosavadních výsledků restaurátorského průzkumu nedestruktivními i destruktivními metodami spolu se záměrem majitele památky. Sekundární vrstvy budou odstraněny na původní, originální barevnou úpravu. Návrh a jednotlivé postupy jsou totožné s protějším bočním oltářem sv. Jana Nepomuckého, ten byl v roce 2012 ukončen.

V I. etapě byly provedeny tyto práce na oltáři Klanění sv. tří Králů:

Byla provedena demontáž všech dřevořezeb, krycí desky menzy, obrazů a vše bylo převezeno do restaurátorského ateliéru. Podrobně fotograficky zdokumentováno a nafoceno. Dřevo bylo na potřebných místech asanováno a petrifikováno proti dřevokaznému hmyzu. Z povrchu byly na základě rozšířeného sondážního průzkumu sejmuty sekundární vrstvy na originál, poškozená místa byla doplněna dřevem, slepena a vytmelena na izolační lakovou mezivrstvu. Po vyhlazení a začištění bude následovat v další etapě závěrečné scelující retušování jednotlivých části oltáře a závěrečné pokostování. Menza bude po očištění, vytmelení celkově vyretušována a přizpůsobena mramorování menzy pravého oltáře sv. Jana Nepomuckého. Před samotnou instalací bude také očištěna a asanovaná část trámoví krytá oltářem. Celek byl v průběhu a po instalaci fotodokumentován a bude vypracována závěrečná restaurátorská dokumentace.

V roce 2013 byly provedeny tyto práce na oltáři Klanění sv. Tří Králů:

Jednotlivé spojené, dřevem doplněné, vytmelené a vyhlazené části oltáře byly postupně vyretušovány na ochrannou lakovou mezivrstvu. Celek byl na závěr opatřen ochranným voskopryskyřičnýmpokostem. Stříbřená lišta oltářního obrazu byla doplněna stříbrem na poliment a pojednána zlatým lakem tzv. vaschgold. Nově zrekonstruovaná menza oltáře byla scelena černým mramorováním vycházejícím z mramorování menzy pravého bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého a opatřena ochranným pokostem. Na krycí dřevěné desce menzy bylo zrekonstruováno šedé mramorování a při instalaci deska sestavena spolu s kamenem pro ostatky. Trámoví bylo před instalaci celkově očištěno, asanováno a zpevněno roztokem solakrylu v xylénu. Celek byl na závěr nazpět zavěšen na trámoví kostela a usazen na zděnou menzu oltáře.