Oltář Panny Marie Karmelské v boční kapli ve farním kostele Nanebevzetí P. Marie v Novém Jičíně, 18. století, 220 x 460 cm

Stav díla před restaurováním – průzkum:


Dřevěná architektura je pojednána imitací mramorů olejového charakteru. Povrch je ztmavlý,
s vrstvou zoxidovaného zažloutlého laku a depozitů, objevují se místa s prasklinami a krakeláží, někde uvolněné od dřeva s vydutými místy.
Zlacené dřevořezby jsou ztmavlé s depozitem a retušemi. Poškozené čištěním, otíráním, objevují se podkladní polimentové vrstvy, křída někde i dřevěná podložka. Výraznější poškození se objevují zejména ve spodních exponovaných částech. Někde chybí části dřevořezeb nebo jsou rozlámané.
Plastiky světců a Boha otce s anděly jsou pojednány bílým olejovým nátěrem. Povrch je ztmavlý, popraskaný, někde se objevují výletové otvory po dřevokazném hmyzu.
Obraz P. Marie Karmelské namalován na plátěné podložce o rozměrech 104 x 76 cm, je silně zalakován hrubým ztvrdlým lakem, rozsáhlé retuše, propálené díry v plátně od svíček, silně krakelování.