Kredenční skříň ze sakristie – Frýdek

Kredenční skříň ze 40. let 18.století nutně vyžadovala restaurátorský zásah. Nosné konstrukce ve spodní části byly silně narušeny vlhkostí, hnilobou, červotočem a úplně se bortily. Horní čá st skříně svou váhou tlačila na desku stolu a spodní konstrukci tak, že klesla asi o 15 cm. Povrch byl ve 20. století nevhodně hrubě upraven olejovou imitací dřeva – fládrováním. Profily na skříni byly poškozeny otlučením, vyřezáním, zámky byly nefunkční, některá kování chyběla a byla nevhodně nahrazena jinými. Na základě komplexního vyhodnocení sondážního průzkumu bylo možné přistoupit ke snímání druhotných barevných olejových úprav na samotný originál vyvedený temperou. K celkové stabilizaci a opravě konstrukce, doplnění prvků architektury (ulámané římsy, rohy šuplíků, zlacené dřevořezby atp.). Celý povrch byl na konec výtvarně esteticky scelen napodobivou retuší a opatřen izolačním lakovým nátěrem. Kredenční skříň je po restaurování opět plně funkční.