Barokní balustráda a varhanní skříň – Pozlovice

Restaurování barokní balustrády, podpůrných sloupů a varhanní skříně v kostele sv. Martina v Pozlovicích probíhalo v roce 2009. Balustráda pochází z 1. pol. 18. století, nově byla do ní pak zabudovaná varhanní skříň ve 20. století.
Dřevěný parapet kruchty je zalamovaného půdorysu s výplněmi a řezbami ve tvaru rokají. Dále je zdobený zlacenými řezbam,i které naznačují 6 dekorativních hlavic sloupů. Dva sloupy jsou ukončeny kartušemi se znaky Serenyů. Kruchtu nesou 4 sloupy a 2 polosloupy. Do středu parapetu je vsazena novější varhanní skříň doplněná zlacenými dekorativními řezbami.

Sondy prokázaly na povrchu balustrády několik vrstev přemaleb olejového charakteru se spodní původní temperovou úpravou imitace mramorování. Toto původní mramorování je jak na balustrádě, tak i na podpůrných sloupech. U zlacených prvků – rokají, hlavic a zlacených znaků je původní úprava stříbra waschgold, na něm pak sekundární olejové přezlacení a vrchní ztmavlá vrstva bronzu. Při podrobnějším průzkumu zakrytí zadní části kruchty, byly objeveny na prknech odstíny zelených, modrých, okrových, červených a bílých barev. Bylo zjištěno, že se nejedná o zbytky imitovaného mramorování, ale že k zakrytí byly použity díly starých deskových obrazů. Pravděpodobně pocházely původně z předchozí balustrády.

Vnitřek parapetu byl po kompletní demontáži očištěn, asanován proti dřevokaznému hmyzu a na potřebných místech petrifikován. Zároveň byly zpevněny a vyměněny nevyhovující výztuhy nosné konstrukce. Krycí prkna zadní strany byla vzhledem k nálezu malovaných výjevů nahrazena novými. Z povrchu architektury byly sejmuty vrstvy přemaleb na původní mramorovou úpravu. Totéž se realizovalo u nosných sloupů kruchty. Doplněné části profilací byly doplněny dřevem a zbylá místa byla vytmelena a vyretušována napodobivou retuší.
Ze zlacených dekorativních dřevořezeb byly sejmuty vrstvy nepůvodního zlacení, imitace a začernalých bronzů. Poškozená místa byla doplněna stříbrem a provedena technikou waschgold.