Varhanní skříň v římskokatolickém farním kostele Všech svatých ve Vlčovicích

Dřevěná varhanní skříň z konce 19. století v římskokatolickém farním kostele ve Vlčovicích byla jednotlivými zásahy a úpravami v minulosti do značné míry poškozena. Autorem těchto varhan je Karel Neusser z Nového Jičína – viz štítek hracího pultu. Architektura skříně o rozměrech 225 x 125 x 260 cm je zasazena do dřevěného parapetu kruchty a z čelní strany je pravidelně vertikálně rozdělena na pět části s píšťalami. Prostřední část architektury je nejnižší a zbylé části architektury vpravo a vlevo ukončené horizontálními římsami jsou vyšší. Ukončení nejnižší prostřední části bylo v minulosti pravděpodobně trojúhelníkovým tympanonem. Ve zbylých oknech s píšťalami jsou v horních částech usazeny dekorativní zlacené dřevořezby v nestejné míře napadené červotočem. Poškození je značné zejména v oblasti hracího pultu nevhodným převrtáváním elektroinstalace atp. Kazety, po pravé a levé straně skříně, původně vkládané zevnitř skříně byly nevhodně vyjmuty a olámané přichyceny kovovými hřebíky rovnou na skříň aj. Z pření strany varhan jsou olámané nebo zcela chybí dřevěné profilace.

Průzkum barevných vrstev:

Na povrchu skříně je nyní hrubě nanesený olejový email v okrovém a hnědém tónu. Vrstva je nestejná a na mnoha místech obnažená na spodní sekundární vrstvy. Pod tímto nátěrem je úprava olejovou barvou ve dvou odstínech světlešedého tónu pravděpodobně s náznaky mramorování. Pod těmito vrstvami se nachází tmavší odstín šedé, který je již na originálním hnědém fládrování. Toto fládrování přímo na dřevě je opět olejového charakteru. Sondáži bylo prokázáno, že tato úprava je málo zachována – silně poškozená otíráním, odřením apod. Některé části profilace jsou olámané, chybí různé části apod. Dřevo je nestejně napadeno červotočem. Zlacené dekorativní dřevořezby jsou nyní pojednány vrstvou hrubě naneseného začernalého bronzu. Pod ním jsou zbytky původní úpravy zlacení imitací. Rovněž řezby mají různá poškození – olámané části apod. Dřevo je rovněž v různé míře napadeno červotočem.