Varhanní skříň ve farním kostele v Rychvaldu u Karviné

Stav díla před restaurováním:

Dřevěná neogotická varhanní skříň je pojednána originálním olejovým nátěrem několika barevných tónů. Nátěr je původní, druhotně přetřené jsou pouze spodní partie do výše cca 180 cm a hrací stůl. Celý povrch je silně znečištěn depozitem – prach, mastná špína od svící, vosk atp. Po celém povrchu je velké množství výletových otvorů po dřevokazném hmyzu, zejména na členité přední části skříně. Na povrchu jsou otvory po minulé i současné elektroinstalaci. Hrací stůl s lavicí je silně znečištěn s výletovými otvory, poškozen mechanicky a sekundárními přemalbami a fládrováním. Zlacené profily a dřevořezby jsou provedeny zlacením plátkovým zlatem. Jedná se o původní úpravu. Povrch je silně ztmavlý s mastným depozitem od kouře svící a prachu. Některá místa, nejvíce ve spodních částech jsou poškozená otíráním při čištění. Schází také díly zlacených dřevořezeb nebo mají popraskané nebo ulomené části.