Kristus na Olivové hoře 18. století

Kristus na Olivové hoře

Restaurování původně domnělé deskové malby prokázalo skutečnost, že se jednalo původně o malbu na plátěné podložce z druhé poloviny 18. století transferovanou na desku z javorového dřeva. Formát malby byl vzhledem k danému formátu desky přizpůsoben. Malba je po celém obvodu desky tmelena a přemalována. Důvodem transferu mohl být i nevyhovující stav celé plátěné podložky, jejich okrajů nebo přepnutí jak prokázaly RTG snímky.
Při snímání sekundárních vrstev se potvrdila skutečnost, že deska z javorového dřeva, byla už před transferem poškozená (napadená dřevokazným hmyzem). Pod některými sejmutými tmely byla klihová vrstva zatečená ve výletových otvorech a barevná vrstva byla do nich na pár místech probořena (kolem vertikální praskliny za Kristem). Je zde tedy nasnadě otázka, proč byla využita stará poškozená deska pro transfer!? Imitace většího stáří díla!?
Svlak taktéž z javorového dřeva jako celá podložka malby byl uvolněný a byla tak ohrožena soudržnost celé podložky. Barevná vrstva byla po transferu značně přetmelena a přemalována i přes originál a zalakována. Malba tak celkově opticky působila velmi ponuře. Nevyhovující se však pro malbu stala i nová dřevěná podložka. Tvrdý šedý olejový podklad (šeps) nedostatečně přilnul k novému vodovému adhezivu klihu. Docházelo tak nadále k destrukcím barevné vrstvy i s podkladem.
Na základě rozsáhlého průzkumu a po jeho vyhodnocení bylo možné přistoupit k restaurování. Z povrchu byly odstraněny sekundární lakové vrstvy, přemalby a nevhodné tmely. Uvolněná dřevěná podložka byla celkově konsolidována a slepena. Úbytky byly vytmeleny a povrchová struktura byla přizpůsobena podobě originálu. Pro scelení malby vzhledem ke značnému množství úbytku jsem zvolil lokální retuš, tratteggio ritocco, akvarelovými barvami Maimeri. Tonalitu jsem volil o něco světlejší s maximálním respektem k originálu.