Malba na plechu

Vzhledem ke stavu a budoucímu navrácení malovaných plechů na kříž do exteriéru, byly plechy očištěny na originál a zakonzervovány. Na tuto separační a ochrannou vrstvu byly nově rekonstruovány podoby inkarnátu a oděvu vycházející z fragmentu originálu.