Čtrnáct obrazů a rámů křížové cesty

Restaurování čtrnácti obrazů a rámů křížové cesty ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně

Postup restaurování, nová zjištění:

Z jednotlivých zastavení křížové cesty byly v kostele demontované uvolněné a částečně uchycené nápisové štítky s křížky. Obrazy i s rámy byly následně převezeny do restaurátorského ateliéru, kde byly nejdříve fotodokumentovány. Povrch zlacených části byl postupně zbaven vrstev černých depozitů z přední i zadní strany. Dřevo bylo asanováno a zpevněno roztokem solakrylu v xylénu. Nejvíce poškozený, rozpadlý rám byl několikrát částečně ponořen do petrifikace. Zbylé části byly zpevněny opakovaným nanášením štětcem. Po vyjmutí, očištění dřeva a zlacení a vysušení, bylo možné chybějící části dřevořezeb nově dořezat, spojit a postupně vytmelit. Zadní spojující lišty rámu byly ve velké míře nahrazeny novými, podle míry poškození dřevokazným hmyzem, lišty neplnily svou funkci. U rámů byly ve velké míře poškozené spodní zlacené lišty nevhodným zacházením, otíráním. Zlato bylo setřeno na červený poliment nebo křídu, lokálně chyběly v rozích aplikace z pozlacovačské masy, kuličkové ornamenty atp. Nápisové štítky byly v místech uchycení k rámu uštípané a často zcela rozpadlé. Rámy a nápisové štítky byly po sesazení a doplnění chybějících masovaných aplikací vytmeleny boloňskou křídou. Doplněná a poškozená místa byla po provedení podkladních polimentů pozlacena plátkovým zlatem 23,75 ct. technikou lesk a mat. Povrch byl následně zcelen retuší, nové zlacení přizpůsobené originálu. Dřevo z rubové strany bylo vytmeleno, barevně sjednoceno a na závěr byly dřevořezby sceleny okrovou klihovou barvou.

Jednotlivé obrazy křížové cesty byly po demontáži dokumentovány a postupně sejmuty z nevyhovujících rozpadajících se podrámu. Plátno bylo z rubové strany očištěno od silných vrstev depozitů a zbytků po výmalbě. Malba byla postupně změkčována terpentýnem a byla ztenčena zoxidovaná laková vrstva. Očištěná a uvolněná plátna byla lokálně po okrajích scelena lněnými vláky, a obrazy přelepeny japonským papírem se 4% roztokem králičího klihu. Vyrovnána malba žehlením byla následně zbavena přelepu a obrazy byly nadublovány na nové plátno. Obrazy byly následně vypnuty do nových klínových podrámu s odskočnou lištou. Malba byla lokálně vytmelena a scelena napodobivou retuší akvarelovými barvami. Povrch obrazů byl následně pojednán ochranným lakem, roztokem damary a včelího vosku. Jednotlivá zastavení byla na závěr sestavena a fotodokumentována.