Immaculata – 18. století

Immaculata – Neposkvrněné početí

Dílo představuje olejomalbu na plátně z druhé poloviny 18. století, jejíž formát byl v minulosti ořezán a nadublován. Obraz byl dodán k restaurování jako součást triptychu „mariánského cyklu“. První obraz představuje Narození Panny Marie, druhý Navštívení a třetí je Immaculata. Skutečnost, že by však pocházely z jedné kolekce a od jednoho autora vyvrátily průzkumy jednotlivých obrazů. Obrazy byly v minulosti sjednoceny do stejných formátů ořezáním, nadublovány na sekundární nosič a vloženy do předem připravených rámů. Poškozená barevná vrstva, byla taktéž jednotně sekundárně pojednána hrubými tmely, přemalbami přes originál a nestejnou vrstvou laku.

Nová zjištění v průběhu restaurování

Po sejmutí všech sekundárních vrstev se odhalil skutečný stav a podoba díla. Dominantní byla zejména míra a pravidelnost poškození barevné vrstvy, která byla vypadaná na samotný nosič – lněné plátno. Oblast za hlavou Panny Marie postupující středem dolů přes inkarnát, oblaka, drapérii, směrem k nohám Panny Marie, kde se horizontál ně rozvětvila do obou stran k okrajům plátna. Byla to hlavně místa, kde umělec pracoval s většími pastami bílé barvy. Lazurní oblasti zůstaly nepoškozené.
Dalším zajímavým zjištěním byl objev páté hlavy putti v horní levé části výjevu. Tvořící nyní se zbylými dvěma trojici. Hlavička byla pod silnou vrstvou tmelů a přemaleb původně z poloviny zahnuta na sekundárním podrámu. Podobným objevem byla celková přemalba Ducha svatého, který byl taktéž pod silným nánosem tmelů, přemaleb a laku. K dalším velmi výrazným přemalbám patřil inkarnát Panny Marie a hvězdy bronzovou barvou kolem hlavy PM a jednotlivé latinské nápisy.