Korouhev tkalců

Korouhev tkalců místeckého soukenického cechu s výjevy sv. Severina z Ravenny

Stav díla před restaurováním – průzkum:

Dílo vsazené do širokého ozdobného profilovaného rámu představuje olejomalbu na celolněném plátně sešitém horizontálně ze dvou části. Obraz má tvar vertikálně orientovaného obdélníku s půlkruhovým ukončením. Jedná se o ojedinělý obraz v současné době umístěný pod kůrem na zdi kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Fryčovicích. Obraz byl v roce 1973 zapsán mezi movité kulturní památky (viz. štítek z rubové strany na ozdobném rámu obrazu). Jedná se o oboustrannou malbu vypnutou do profilovaného kovového rámu s nástavci s prořezávaným dekorem. Plátno je celkově ztvrdlé, rozlámané, se silnou vrstvou depozitů a zoxidovaných lakových úprav. Obraz byl v minulosti opravován, po povrchu jsou viditelné retuše a záplaty. Plátno je perforované, po obvodě v místech napojení na kovový rám roztrhané nebo zcela chybí. Barevná vrstva je šupinkovitě pozvedaná, silně přelakovaná zoxidovaným lakem. Lak je zcela nevyhovující a je také příčinou poškození malby. Lak svým pnutím odtrhává malbu od okrového šepsu. Obraz byl v minulosti opravován, zlacená bordura byla zesílena přelepy plátnem, které bylo hrubě překřídované a přezlacené. Plátno je tak ztvrdlé, že se láme.

Postup restaurování, nová zjištění:

Obraz byl podrobně fotodokumentován, jednotlivé kovové části byly demontovány a uvolněné plátno zafixováno přelepy japonským papírem. V další fázi byly vykonány zkoušky rozpustnosti a změkčení zatvrdlých sekundárních vrstev a záplat. Sekundární nánosy byly postupně zeslabovány a odhalil se postupně skutečný stav poškození originálních vrstev a lazur. Barevná vrstva se puchýřovitě zvedala a odpadávala od mastného šepsu. Vlivem zatvrdlého a zvlněného plátna malba získala v průběhu času novou paměť a nebyla tedy schopna se po srovnání dostatečně přizpůsobit. Snímání sekundárního plátna z bordur prokázalo skutečnou míru poškození originálních okrajů obrazů upevněných na kovový rám. Plátno bylo po celém obvodu téměř zcela uvolněné, potrhané nebo zcela absentovalo. V místech nýtování závěsů bylo zarezlé, zoxidované. Uvolněné plátno bylo postupně vyrovnáváno a změkčováno mezi skly, doplněno záplatami napojeno jemným přírodním hedvábím, vytmeleno a přilepeno do pomocných nosných bordur. Bordury byly přilepeny k obrazu z obou stran pomocí lepidla Acrylcleber. Plátno bylo postupně z obou stran vyretušováno a zalakováno ochranným voskopryskyřičným lakem. Kovový rám a závěsy byly pročištěny a vyrovnány. Prořezávané kovové nástavce zbaveny depozitů, laků, v místech úbytku vyzlaceny a celkově postupně sceleny retuší. Na kovový rám bylo plátno postupně vypnuto, zaizolováno a doplněno nazpět závěsy, které byly původním způsobem přinýtovány. Odizolovaná bordura byla vyzlacena na mixtion a přizpůsobena retuší prořezávaným kovovým nástavcům. Celek byl na závěr sestaven a fotograficky zdokumentován.