Navštívení – polovina 18. století

Navštívení

Obraz „Navštívení“ z poloviny 18. století má tvar vertikálně orientovaného obdélníku (104,5 x 83cm). Jde o druhý obraz z trojice dochovaných obrazů, které představují výjevy z mariánského cyklu. Barevná vrstva byla značně miskovitě zkrakelovaná a pozorováním při razantním bočním osvětlení bylo možné rozeznávat sekundární tmely a přemalby. V pozadí, po okrajích plátna v inkarnátech a další. To také do jisté míry spolu se zakaleným ztmavlým lakem pokrytým depozitem znemožňovalo dostatečně určit barevnost a rozložení světel na obraze. S jistotou však lze říci, že zásahy v minulosti (č ištění, ořezání, dubláž …) mohly tuto barevnou výstavbu značně poškodit, smýt originální barevné lazury aj.

Nová zjištění v průběhu restaurování

Jednotlivé kroky při restaurování obrazu postupně prokázaly míru skutečného poškození a podobu originální malby. Především podobu a stav, do kterého se toto dílo zároveň dostalo nešetrným „restaurátorským“ zásahem v poslední době, pravděpodobně ve 20. století. Barevná vrstva byla v minulosti při dubláži (vyrovnávání) částečně spálena. Tato poškození se projevují malými puchýři v barevné vrstvě v oblasti nohou, mezi Alžbětou a Pannou Marií. Při žehlení byly zároveň obroušené vrcholky krakelů na červeno-hnědý šeps. Původní formát plátěného nosiče byl zmenšen ořezáním a zahnut na předem připravený rozměr podrámu. Celkový stav zahnutých při přelepu vyrovna ných okrajů originální malby byl velmi žalostný, barevná vrstva se šepsem byla buď téměř vypadaná na plátno, nebo značně uvolněná. Původní rozměr obrazu bylo možné částečně odhadnout na základě otisk ů původního podrámu v originálním plátně skrz šeps a barevnou výstavbu. Ztenčování sekundární lakové vrstvy odhalilo míru poškození a absence lazur v pozadí, inkarnátech a drapériích figur. Obraz b yl nadublován na nové plátno a původně zahnuté okraje malby přes podrám byly vyrovnány a jsou nyní prezentovány. Závěrečné scelení na vytmelená místa, bylo realizováno akvarelovou retuší (trateggio).