Nový Jičín – oltářní obrazy

Restaurování oltářních obrazu sv. Františka Xaverského a sv. Trojice z farního kostela Nanebevzetí P. Marie v Novém Jičíně

Průběh restaurování

Obraz sv. Františka Xaverského byl snesen ze štukového oltáře v kostele převezen do restaurátorského ateliéru a podrobně fotodokumentován. Na základě průzkumu, dohody s investorem a zástupcem NPÚ bylo přistoupeno ke snímání depozitů, sekundárních lakových vrstev a rozsáhle přemalby z přelomu 19- 20. století. Malba byla zcela ztmavlá, ztvrdlá, neodpovídala kvalitám malby původní – barokní E.F. Herberta z r. 1756. Hrubé plátno bylo vypnuto do zcela uvolněného podrámu, který se bortil a v malbě byly viditelné protlačené jednotlivé lišty. Lokálně byly fixovány uvolněné části malby a plátno sejmuto a přeneseno na pomocnou desku. Z rubové strany byly mechanicky odstraněny vrstvy olejové přemalby a sceleny perforace pomocí lněných vláken. Na základě průzkumu a zkoušek rozpustnosti byly postupně zeslabeny vrstvy depozitů, hrubého zoxidovaného laku a přemaleb. Malba byla na mnoha místech poškozená, vypadaná na plátěnou podložku. Originál se do velké míry proměnil – podoba inkarnátů, celková světelnost obrazu, záře z hrudi sv. Františka Xaverského, Panna Marie, Ježíšek a další. Pozadí, oblaka byla zcela přetřena, barvy byly ztmavlé a ve velké míře zakalené. Rukopis po sejmutí přemaleb je totožný s rukopisem na hlavním oltářním obraze Nanebevzetí P. Marie od E. F. Herberta. Celek byl nejdříve po okrajích zpevněn pomocí lněných vláken, postupně vytmelen a vyrovnán. Z lněného plátna byl vytvořen pomocný okraj pro tzv. streeplinening a na dublovacím podtlakovém stole k obrazu nažehlen. Následně bylo plátno vypnuto na nový klínový podrám, dotmeleno a opatřeno ochrannou vrstvou zředěné damary. Celek následně scelen napodobivou retuší pomocí akvarelových barev a opatřen ochranným damarovým lakem s příměsí včelího vosku. Součásti restaurátorských prací byly i zlacené lišty upevněné po okraji obrazu. Následně byl obraz převezen a nainstalován nazpět do štukového oltáře se zlacenými lištami a byla vypracována restaurátorská dokumentace.