Obraz nejsvětější trojice

Restaurování oltářního obrazu Nejsvětější Trojice z hlavního oltáře kostela Nejsvětější Trojice v Novém Jičíně

Stav díla před restaurováním, návrh:

Barokní oltářní obraz „Nejsvětější Trojice“ z hlavního oltáře kostela Nejsvětější Trojice v Novém Jičíně je namalován na plátně. Obraz je obdélníkového formátu orientován na výšku s půlkruhovým ukončením. Obraz je orámován tenkým zlatým profilovaným rámem. Ústředním výjevem obrazu jsou postavy Boha Otce, Ježíše Krista a Ducha Svatého, dále klečící matky Panna Marie a andílci. Uprostřed umístěná postava v červeném plášti je postava mladého Ježíše Krista s křížem a srdcem s plameny v pravé pozvednuté ruce. Ježíš stojí na modré zeměkouli a levou nohou přišlapuje hlavu hada. Kolem v oblacích jsou andílci. Nad jeho hlavou je holubice (symbol Ducha Svatého) a po jeho levici sedí Bůh Otec s žezlem. Matka Panna Marie klečí po pravici Ježíše Krista v bohatě zdobeném zlatém plášti s brokátem, modrou tunikou a korunkou na hlavě. Pozadí za dominantní figurální stafáží v kontrastních barvách červené, zelené, modré a zlaté je vyvedeno ve světlých odstínech modré a okrů. Hloubka prostoru je podpořena zástupy andělů a andílků v pozadí a okrajích obrazu. Plátno obrazu není vypnuto do podrámu, ale přibito hřebíky ke krycí desce oltáře. Tato deska je pro plátno samotné zcela nevyhovující. Je nutné jej vyrovnat, nadublovat a vypnout do nového podrámu, který by budel vsazen před krycí desku. Plátno je spolu s barevnou vrstvou polámané, po celém obvodu značně poškozené – perforované a v místech pravé nohy postavy Boha absentuje, bylo poškozeno od plamene svíce.Díra je vyplněná – podlepena papírem a domalovaná. Velikost díry je o průměru cca 7cm. Malba je celkově ztmavlá a v minulosti byly lokálně upravována olejovými barvami.

Postup restaurování, nová zjištění:

Obraz byl v kostele demontován spolu s krycí deskou a převezen do restaurátorského ateliéru. Uvolněná barevná vrstva byla lokálně fixována pomocí 4 % roztoku králičího klihu a japonského papíru. Celek byl podrobně fotodokumentován a byla určena nejvhodnější rozpouštědla pro práci. Plátno bylo zbaveno záplaty v místě propálení od svíce (pravá noha Boha otce) a celkově na základě rozšířeného sondážního průzkumu očištěno od silných vrstev depozitů, sekundárních laků, přemaleb a tmelů. Průzkum a postupné snímání sekundárních vrstev prokázalo značné poškození originálu. Malba byla v minulosti agresivním způsobem celkově pročištěna, v malbě jsou viditelné úbytky na podklad, vyleptané stékance (pravé rameno Boha Otce), zakalený lak (modrá v zeměkouli), promyté hlavičky putti ve světlém pozadí aj. Propálená díra a celkově stříškovitá krakeláž malby s šepsem v okolí (noha a koleno Boha Otce), byla silně přetřena zelenofialovou olejovou barvou. Průzkum dále prokázal značné množství perforací kolem hlav Ježíše a Boha Otce směrem k Panně Marií a dolů k andílkům v drapériích. Perforace byly částečně přetmeleny a částečně zatřeny, respektive celé nyní světlé pozadí, bylo přetřeno šedou mlhou, aby se tak sjednotilo množství tmelů. Ve spodní části to byla černá barva přes celou drapérii andílka v po okrajích. Plátno bylo v minulosti záměrně zbaveno podrámu a upevněno sekundárně k pevné podložce. Při významných událostech byly nad hlavy upevňovány koruny, obraz byl tzv. korunován. Podobu korun bylo možné částečně pozorovat v krycí desce po odstranění plátna. Krycí deska je tvořena vertikálními deskami spojenými k sobě dvěma svlaky. Dřevo bylo a sanováno a petrifikovámo, doplněno po okrajích a v místě propálení od svíce. Celek byl následně vytmelen a na závěr sjednocen hnědým nátěrem odpovídající odstínem architektuře oltáře. Barevná vrstva plátna byla po sejmutí sekundárních nánosů doplněná záplatami, scelena lněnými vlákny a vytmelena bolusem. Celek byl následně opatřen přelepem japonským papírem a postupně vyrovnáván. Po sejmutí papíru byl celek vytmelen, nadublován na nové plátno na vakuovém podtlakovém stole a vypnut do nově vyrobeného podrámu s odskočnou lištou. Úbytky byly následně sceleny pomocí akvarelu a na závěr celek opatřen damarovým lakem se včelím voskem. Na závěr byl rám s obrazem vsazen zpět do oltáře, překryt zrestaurovanou krycí deskou a byla vypracována restaurátorská dokumentace.