Obraz sv. Janů

Barokní obraz sv. Janů z kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Fryčovicích

Stav díla před restaurováním – popis:

Dílo vsazené do širokého ozdobného profilovaného rámu představuje olejomalbu na celolněném plátně sešitém horizontálně ze dvou části. Obraz má tvar vertikálně orientovaného obdélníku s půlkruhovým ukončením. Jedná se o ojedinělý obraz v současné době umístěný pod kůrem na zdi kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Fryčovicích. Obraz byl v roce 1973 zapsán mezi movité kulturní památky (viz. štítek z rubové strany na ozdobném rámu obrazu). Ústředním motivem obrazu jsou postavy světců Jana Nepomuckého a Jana Sarkandera, Nejsvětější Trojice a další.

Stav díla před restaurováním – průzkum:

Obraz:

Podrám obrazu je ze ztmavlého smrkového dřeva, postrádá odskočnou lištu a ve spojích je uvolněný. Obrazové plátno je hrubé, celolněné, sešité ze dvou částí. Horizontální spoj pláten je dobře viditelný z rubové stran y obrazu. Plátno je ve spodní části značně uvolněné (prověšené). Barevnou vrstvu tvoří hnědočervený bolusový podklad. Na této vrstvě je vrstvená originální malířská výstavba, která počítá s barevností bolusu. Zejména ve spodních partiích se tyto jednotlivé vrstvy šupinkovitě uvolňují na podklad – plátno. Barevná vrstva je celkově ztmavlá pokrytá zoxidovaným (zažloutlým) lakem a množstvím depozitu. Povrch malby je celkově krakelován a uvolňuje se. Tuto skutečnost prokázalo i pozorování při razantním bočním osvětlení. (kolem hlavy anděla, drapérie atp.) Úbytky barevné vrstvy byly v minulosti zatřeny černou barvou.

Ozdobný rám:

Ozdobný profilovaný černý rám s vyřezávaným dekorem byl v minulosti několikrát opravován – neodborně přetřen syntetickým emailem a přebronzován. Šířka profilované lišty je cca 12cm a hloubka 8,5cm. Rám je celkově napaden červotočem viz snímek výletových otvorů z rubové strany. Hrubé sekundární vrstvy zcela zalily původní výraznou kresbu řezaných dekorů i původní barevnou polychromii v kombinaci se zlacením pravým plátkovým zlatem.

Postup restaurování:

Obraz byl podrobně fotodokumentován, sejmut z podrámu , očištěn z rubové strany a přelepen. Postupně vyrovnáván žehlením, zbaven přelepu a následně zbavován depozitů a hrubých černých olejových přemaleb po celém obvodu. Pročištěná barevná vrstva byla prosycena roztokem damary a opatřena tónovanými tmely. Až vytmelení prokázalo skutečnou míru poškození a úbytků v barevné vrstvě. Obraz byl následně vakuově nadublován na nový nosič a vypnut do zrekonstruovaného podrámu s odskočnou lištou. Úbytky byly pak dotmeleny a na odizolované tmely byla realizovaná retuš pomocí akvarelu. Celek byl na závěr opatřen voskopryskyřičným lakem a retuše sceleny pomocí olejových barev v laku Maimeri. Obrazový rám byl zpevněn, napuštěn roztokem solakrylu v xylénu, postupně zbaven sekundárních olejových a kovových úprav na originál, doplněn dřevotmely a na základě rozšířeného průzkumu vyzlacen 23, 75 ct. zlatem a scelen napodobivou retuší. Obvodová lišta byla pojednána zlatem na mat a dekorativní vyřezávaný plastický dekor v odstínech žluté a tmavě hnědé. Celek byl na závěr opatřen roztokem damary se včelím voskem. Na závěr byl obraz s rámem sestaven a zavěšen v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Fryčovicích a byla vypracována restaurátorská dokumentace.