Oltářní rám se 14. svatými pomocníky a obraz P. Marie Loretánské, Muzeum Těšínska, 18. století, 163 x 150 cm

Oltářní rám se 14. svatými pomocníky a obraz P. Marie Loretánské je tvořen rámem s obrazem na hedvábí pod sklem a bohatou zlacenou dřevořezbou a obrazy v kartuších sv. pomocníků na dřevěné podložce.
Na dřevě se v nestejné míře objevují výletové otvory po dřevokazném hmyzu. Krycí sklo obrazu P. Marie je prasklé. Povrchová úprava je černý olejový nátěr na rámu obrazu a zlacení na dekorativních dřevořezbách kolem rámu a jednotlivých kartuší.
Konstrukce zlaceného bohatě vyřezávaného rámu je z několika svisle spojených dílů, které jsou nyní uvolněné, spoje se viditelně projevují na povrchové úpravě zlacení i u jednotlivých obrazů kartuší. Některé části dřevěného dekoru jsou odlomené nebo schází. Zadní strana je nyní natřená šedým olejovým emailem.
Rám obrazu je černý olejový nátěr, hrubě nanesený, popraskaný se ztmavlým lakem. Zlacení na dřevořezbách je pojednáno hrubým bronzovým nátěrem, nyní ztmavlé s depozitem a s hrubým lakováním. Poslední zásah byl prováděn bez úpravy podkladů. Pod stávajícím bronzováním jsou viditelná vypadaná místa v podkladní křídě, lasturovitě uvolněná křída, viditelné rozrušení povrchů v místech spojů jednotlivých dílů. Pod lakem a bronzováním se objevují zbytky původního zlacení plátkovým zlatem.
Obraz P. Marie je malba na hedvábí s korunkami a jablkem z barevného kovu s aplikacemi sklíček jako drahokamů. Povrch korunek je zoxidovaný, sklíčka ztmavlá s depozitem, některé schází.
Hedvábí je pod sklem, položené na nosnou desku, po okrajích přilepené, částečně zvlněné, lokálně perforované s vrstvami depozitů.
Obrazy čtrnácti svatých pomocníků jsou olejomalby s vrstvami depozitů, zoxidovaného hrubého laku, popraskané v místech spojů, lokálně se stříškovitě uvolněnou a pozvedanou malbou od dřevěného podkladu.