Dřevěné sochy Sv. Jana Evangelisty a Panny Marie

Stav díla před restaurováním – konzervováním

Dřevěné sochy sv. Jana Evangelisty a Panny Marie vysoké 170cm z 18. století pocházejí pravděpodobně z kalvárie, kde stály pod křížem. Byly pokryty pravděpodobně jednou sekundární vrstvou olejového nátěru, se značnou vrstvou depozitu a špíny. Na základě obhlídkového průzkumu lze říci, že se jedná o sochy pokryté kovovými plátky (stříbro, zlato), na křídovém základě a polimentu s lazurami. Vyjma inkarnátů, které byly barevné. Tuto skutečnost lze pozorovat v místech úbytku sekundární barevné vrstvy na originál (drapérie). Originální vrstva byla v minulosti pravděpodobně vlivem povětrnostních vlivů, nevhodného ošetřování a otírání značně poškozena. To bylo také pravděpodobně příčina vedoucí k jejich opravě. Tato oprava byla provedena formou přetření obou soch, vrstvou olejové barvy s patinou.

Stav nosiče-dřevěného základu je relativně dobrý. Zejména ve spodních partiích jsou viditelné výletové otvory po dřevokazném hmyzu a zde je nejvíce dřevo poškozené, oštípané atd. Soše sv. Jana chybí palec na levé ruce a několik zlatých paprsků ze svatozáře. U Panny Marie je poškození dřeva poměrně větší, opět spodní partie. Sekundární barevná vrstva u obou soch je značně uvolněna od originální vrstvy, sype se. Je to důsledkem umístění v nevhodném prostředí, prudkých teplotních změn i rozdílného pojítka vrstev originálu a sekundární vrstvy. Originální vrstva křídy má schopnost absorbovat vlhkost rozpínat se a smršťovat, načež sekundární vrstvu olejovou trhá a ta odpadává.