Figurky z betléma, druhá polovina 19. Století

Popis díla

Fragment betléma – tři figurky: Panna Marie, sv. Josef a anděl s nápisovou páskou jsou hrubě přemalovány vrstvami barev olejového charakteru se silnou vrstvou prachových depozitů. Figurky jsou pravděpodobně z druhé poloviny 19. století a byly součástí betléma. Panna Marie a sv. Josef jsou 24 cm vysoké a anděl s nápisovou páskou 19 cm. Figurky Panna Marie a sv. Jozef jsou tvořeny základní dřevěnou konstrukcí, tvořící osy těla, na kterou jsou pomocí plátna kašírované draperie tunika a plášť. Hlava, ruce a nohy jsou součástí dřevěného základu, jsou detailně vyřezávané. Figurky mají také svatozáře. Postavy jsou gesty rukou a částečným natočením situovány k sobě, k narozenému Ježíškovi, který byl v betlémě mezi nimi. Sv. Josef držel v levé ruce pravděpodobně hůl, ruku má částečně opálenou od svíce. Postava anděla s křídly a nápisovou páskou je celá vyřezávaná ze dřeva, s malou modrou rouškou z kašírovaného plátna. Nápisová páska je z plechu. Anděl je celodřevěný s těžkopádně vyřezávaným trupem a ulámanými konci nohou. Byl umístěn pravděpodobně nad betlémem. Poslední barevná úprava figur byla realizována hrubým nátěrem v kombinaci barev bílá, bleděmodrá, žlutá, stříbrná a s velmi hrubými náznaky oči a rtů. Kvalita a vrstva sekudárních úprav zcela popírá modelace a jemnost provedení v inkarnátech, draperiích atp.