Jan Nepomucký, Muzeum Oderska

Stav sochy sv. Jana Nepomuckého z 18. století pro nově vznikající muzeum v Odrách byl nevyhovující. Sochu bylo nutné stabilizovat. Nejvíce poškozená a dřevokazným hmyzem napadená byla spodní partie sochy. Barevná vrstva se zcela uvolňovala a bylo také nutné doplnit zcela torzální podobu svatozáře. Socha byla očištěna, přičemž byla ponechána sekundární barevná úprava a napuštěna proti dřevokaznému hmyzu. Ve spodní části sochy byla doplněna nejvíce rušivá část obuvi a povrch byl celkově výtvarně esteticky scelen. Doplněná svatozář byla vyzlacena.