Jan Nepomucký – Trnávka

Dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého z kapličky v Trnávce, vysoká 187 cm, byla vytvořena pravděpodobně v 19. století. Její povrchová úprava byla v minulosti několikrát opravována hutnými nátěry olejových a syntetických barev. Poškození samotné podstaty sochy byla evidentní: rozpraskání nátěrů, jutová výplň v zadní části hlavy, ulámané prsty doplněné tmelem, sekundární sokl, kříž atp.
Povrch sochy byl důkladně očištěn, zbaven nejvíce obnažených a uvolněných sekundárních barevných nánosů a zakonzervován. Objevená dutina v celé hmotě sochy byla konsolidována, uzavřená pomocí dřevěných klínů a prsty na rukou byly dořezány. Socha byla na konec celkově esteticky scelena částečným doplněním nejvíce rušivých úbytků.