Korpus Kista z 18. století

Korpus Krista z 18. století vysoký 170 cm byl celý nejdříve hrubě přetmelen a přetřen bílou syntetickou barvou. Smysl úprav a nánosů množství tmelu nejdříve nejasný objasnilo snímání jednotlivých vrstev na originál. Originální posuny v anatomii, hluboké prořezání hlavy atp. K dalším drastickým zásahům patřilo seřezání spodního rtu, prstů na rukou a nohou a nahrazení tmely nebo novou řezbou.
Po celkovém sejmutí barevných vrstev a nevhodných tmelů na originál bylo možné přistoupit k doplnění prstů na rukou a scelujicí retuši úbytku v barevné vrstvě.