Boční oltář sv. Barbory z kostela Nejsvětější Trojice v Novém Jičíně, 17. století

Stav díla před restaurováním – průzkum:

Architektura oltáře:
Architektura oltáře je pojednána tmavě hnědým odstínem olejového charakteru. Povrch je lokálně mechanicky poškozen, popraskán a je ztmavlý a zašpiněný. Zlacené dekorativní dřevořezby a rám obrazu na oltáři jsou ztmavlé, zoxidované a ve velkých plochách hrubě přemalované zčernalým bronzem. Někde setřené na podkladové vrstvy, odlupující se až na dřevěnou podložku, poškozené červotočem, rozlámané apod. Dřevo oltáře je nestejně pokryto výletovými otvory po dřevokazném hmyzu.

Obraz sv. Barbory:
Obraz svaté Barbory z pravého bočního oltáře z kostela Nejsvětější Trojice v Novém Jičíně je namalován na plátěné podložce. Obraz je orientován na výšku s půlkruhovým ukončením. Plátno není vypnuto do podrámu, ale je přibito po obvodě hřebíky ke krycí desce oltáře. Krycí deska spolu s obrazem je uvolněná, vyklopená směrem dozadu a opírá se o zeď za oltářem.

Oltářní obraz byl v minulosti celkově opravován a ve spodní části bylo plátno nastavené novým pruhem plátna. Charakterem se plátno liší od originálu, vazba je celkově jemnější a strojová. Tento horizontální pruh ve spodní části malby je vysoký cca 4 cm. Plátno se po obvodu třepí, jednotlivé hřebíky jsou zrezlé a narušují vazbu plátna. Plátno je celkově uvolněné, svěšené a barevná vrstva je polámaná.

Poškození barevné vrstvy je do značné míry také podmíněné zásahy a úpravami obrazu v minulosti. Bílé, pravděpodobně olejové tmely s olejovými přemalbami i přes originál byly na závěr přelakované lakem, který malbu i s tmelem trhá. Poškození má také šupinkokovitý
charakter. Nejvíce zřetelné přemalby jsou v drapérii sv. Barbory, inkarnátech, ve figuře vojáka stojícího pod věží, celá spodní část spolu s novým plátnem atp. Krakeláž a polámání barevné vrstvy s šepsem je patrné téměř v celé ploše obrazu. Barevná vrstva je celkově ztmavlá, zoxidovaná se silnou vrstvou depozitu.