Pravý boční oltář Vyučování Panny Marie z farního kostela sv. Jana Křtitele

Pravý boční oltář Vyučování Panny Marie z farního kostela sv. Jana Křtitele

Postup restaurování:

Oltář byl podrobně fotodokumentován. Jednotlivé odnímatelné části byly demontovány a převezeny do restaurátorského ateliéru. Oltářní architektura byla v první fázi odsunuta od zdi, očištěna a celkově zpevněna roztokem solakrylu v xylénu. Barevný povrch imitace mramorů byl zbaven depozitů, silných vrstev zoxidovaných pokostů a nevhodných hrubých sekundárních přemaleb. Chybějící části byly doplněny a zpevněny, celek oživen a vyretušován. Novodobý dřevěný obětní stůl byl zbaven lakových vrstev a nově vymramorován v odstínech a charakteru, který vychází z iluzivního mramorování retabula. Pozadí korintských hlavic na lizénách bylo nově pojednáno imitací metálem. Celek retabula byl na závěr opatřen voskopryskyřičným nátěrem. Zlacené a stříbřené dřevořezby, rámy byly očištěny od depozitů, oživeny, vytmeleny dřevotmely, doplněny křídovými podklady, polimenty a vyzlaceny. Z rubové strany na potřebných místech petrifikovány roztokem solakrylu v xylénu, vytmeleny a na závěr opatřeny ochrannými nátěry a vyžluceny. Jednotlivé zlacené a stříbřené části byly na závěr sceleny retuší. Socha Dobré pastýře byla postupně očištěna a oživena. Vytmelena, doplněna dřevěnou holí, vyretušována a na závěr opatřena ochranným pokostem. Zelený mramorovaný sokly byl očištěn, vytmelen, vyretušován a opatřen ochranným pokostem. Socha Dona Bosca byla očištěna, doplněna dřevem, dořezána část nohy a soklu, napuštěna a vytmelena silně červotočivá část soklu, opatřená ochranným lakem, scelená retuší a pokoštována. Zelený mramorovaný sokly byl očištěn, vytmelen, vyretušován a opatřen ochranným pokostem. Obraz sv. Anny s Pannou Marií byl sejmut z podrámu a postupně očištěn od sekundárních přemaleb a úprav na originál. Rozšířené sondy v průběhu snímání sekundárních úprav ukázaly míru poškození originálu, originální barevné vrstvy, mechanicky sedřenou malbu na bolus, spečenou malbu atp. Obraz se vyznačoval silně pozvedanou krakeláži, která byla zatvrdlá. V minulosti byla silně rozžehlována a značně poškozená. V první fázi jsem malbu změkčoval, abych tak částečně uvolnil zatvrdlou rozevřenou krakeláž. Dále to byl přelep, vyrovnáváni, tmelení tónovaným tmelem, dubláž na nové celolněné plátno a vypnutí do podrámu s odskočnou lištou. Celek byl na závěr vyretušován akvarelem, opatřen voskopryskyřičným lakem a vsazen do zlaceného rámu. Rubová strana obrazu byla opatřená ochranným dřevěným záklopem. Obraz sv. Vendelína byl ve zcela nevyhovujícím stavu. Perforován, podlepen nevyhovujícím sekundárním plátnem a lepidlem, které prostupovalo do originálu. Plátno bylo očištěno, sceleno novými záplatami, opatřeno pracovními tmely a nadublováno na nové plátno. Obraz byl pak očištěn, šupinkovitě pozvedaná malba díky dubláži dobře přilnula a nehrozilo tak nebezpečí, že bude odpadávat. Úbytky byly vyretušovány akvarelem, celek zalakován a na závěr scelen lazurními olejovými barvami Maimeri. Obraz byl na závěr vložen do ozdobného rámu a zadeklován ochranným dřevěným záklopem. Zlacené dřevořezby, obrazy a socha, byly na závěr nazpět nainstalovány na oltář a byla vypracována dokumentace.

Levý boční oltář Panny Marie z farního kostela sv. Jana Křtitele

Postup restaurování:

Oltář byl podrobně fotodokumentován. Jednotlivé odnímatelné části byly demontovány a převezeny do restaurátorského ateliéru. Oltářní architektura byla v první fázi odsunuta od zdi, očištěna a celkově zpevněna roztokem solakrylu v xylénu. Barevný povrch imitace mramorů byl zbaven depozitů, silných vrstev zoxidovaných pokostů a nevhodných hrubých sekundárních přemaleb. Chybějící části byly doplněny a zpevněny, celek oživen a vyretušován. Novodobý dřevěný obětní stůl byl zbaven lakových vrstev a nově vymramorován v odstínech a charakteru, který vychází z iluzivního mramorování retabula. Pozadí korintských hlavic na lizénách bylo nově pojednáno imitací metálem. Celek retabula byl na závěr opatřen voskopryskyřičným nátěrem. Zlacené a stříbřené dřevořezby, rámy byly očištěny od depozitů, oživeny, vytmeleny dřevotmely, doplněny křídovými podklady, polimenty a vyzlaceny. Z rubové strany na potřebných místech petrifikovány roztokem solakrylu v xylénu, vytmeleny a na závěr opatřeny ochrannými nátěry a vyžluceny. Jednotlivé zlacené a stříbřené části byly na závěr sceleny retuší. Socha Dobré pastýře byla postupně očištěna a oživena. Vytmelena, doplněna dřevěnou holí, vyretušována a na závěr opatřena ochranným pokostem. Zelený mramorovaný sokly byl očištěn, vytmelen, vyretušován a opatřen ochranným pokostem. Obraz Panny Marie byl demontován ze zlaceného rámu, zbaven depozitů, uvolněná malba byla sežehlená a rubová strana plátna opatřena pryskyřičným nátěrem. Obraz byl vytmelen, vyretušován a opatřen lakem. Obraz sv. Šebestiána byl sejmut z oválného podrámu, očištěn, barevná vrstva přelepena a vyžehlena, absentující malba vytmelena, celek nadublován, vypnut do rámu s odskočnou lištou a malba vyretušována na ochrannou lakovou vrstvu akvarelem. Zalakovaný obraz, byl na závěr vložen do ozdobného rámu a zadeklován ochranným dřevěným záklopem. Zlacené dřevořezby, obrazy a socha, byly na závěr nazpět nainstalovány na oltář a byla vypracována dokumentace.