Balkónové oratoře v presbytáři kostela Narození Panny Marie v Krnově

Restaurování barokních oratoří z 18. století bylo rozděleno do tří etap v letech 2010 – 2012.
V první etapě práce v roce 2010 byla provedena podrobná fotodokumentace, demontáž zlacených dřevořezeb a převoz do restaurátorského ateliéru. Dřevořezby byly očištěny z přední a zadní strany, ze zlacení byly sejmuty vrstvy přemaleb, laků a zlato bylo vyleštěno.

V druhé etapě práce v roce 2011 byla provedena asanace a petrifikace dřeva proti dřevokaznému hmyzu na architektuře a dřevořezbách. Architektura byla zbavena prachových depozitů, exkrementů a zbytku suti z vnitřní strany. Z vnitřní strany byly demontovány krycí desky a vnitřní konstrukce byla napuštěna, doplněna dřevem a slepena. Hrubé zoxidované laky a přemalby byly postupně snímány na originální klihové úpravy, praskliny byly vyplněny dřevem, uvolněné části slepeny a úbytky vytmeleny tónovanými tmely. Vyhlazené tmely byly zaizolovány, celek vyretušován a opatřen závěrečným voskopryskyřičným pokostem.
Zlacené dřevořezby byly na potřebných místech petrifikovány roztokem solakrylu v xylénu, doplněny o chybějící části vyřezané v lípovém dřevě, slepeny, nově doplněny křídovými a polimentovými podklady a postupně dozlacovány a retušovány.

Ve třetí etapě restaurování v roce 2012 bylo provedeno dokončení restaurování zlacených dřevořezeb, zpětná montáž, průběžná dokumentace postupu prací a vypracování restaurátorské dokumentace.