Varhanní skříň – Troubky

Restaurování varhanní skříně z 18. století v kostele sv. Markéty v Troubkách probíhalo ve dvou etapách. Nejdřív byly sejmuty sekundární barevné olejové úpravy na originál. Originál byl zajištěn ochrannou separační vrstvou vytmelen a vyretušován. Restaurování zlacených dřevořezeb vycházelo z průzkumu originálních vrstev. Chybějící části byly doplněny a vyzlaceny.