Narození Panny Marie – 18. století

Narození Panny Marie

Jedná se o první dílo z trojice dochovaných obrazů, které představují výjevy z mariánského cyklu. První představuje Narození Panny Marie, druhý Navštívení a třetí Immaculatu. Obrazy pocházejí od soukromého majitele, který se vzhledem k rozsahu a charakteru jejich poškození rozhodl k jejich restaurování.
Obraz byl v minulosti po okrajích ořezán, nadublován a zahnut na sekundární podrám. Tři okraje byly ořezány, dochoval se pouze celý spodní okraj. Ořezání bylo pravděpodobně rea lizováno v místech, původního přehnutí na originálním podrámu. Originální malířská vrstva byla tedy po okrajích zmenšena o cca. 1-2 cm. Tuto původní velikost, jsem taktéž mohl částečně odečíst z otisku (originálního?) podrámu v malbě. Nová velikost, po vyrovnání přehnutých okrajů je tedy 105 x 85 cm. Při odstraňování sekundárních přemaleb, v místech holubice (symbol Ducha Svatého) jsem objevil symbol Božího oka. Okolí bylo značně poškozené a pokryté silnou vrstvou tmelu. Inkarnát Panny Marie, po odstranění celoplošné přemalby, je jemněji a citlivě malovaný.

Na základě odborných konzultací s Mgr. Jozefem Medveckým, CSc, bylo možné dohledat analogie, z nichž vyplývají následující skutečnosti: obraz Narození Panny Marie je zkomponován sloučením minimálně tří grafik a obraz je pravděpodobně výsledkem práce několika autorů jedné dílny. První je anděl v modré tunice s houslemi po levé straně kolébky. Odlišný je svou velikosti vzhledem ke kompozici, směrem pohledu nad novorozeně a modelací pomocí světla.
Druhým odlišným motivem je anděl s violoncellem, dvojice zpívajících andělů, anděl s loutnou a snášející se putti s girlandami. Podobný výjev bylo možné dohledat na fotografiích z klenby bývalého jezuitského kostela sv. Vojtěch v Opavě, která byla zničena za 2.světové války. Vyplývá z toho, že předloha pravděpodobně italská, vznikla někdy začátkem 18. století. Samotná figura odvráceného velkého anděla hrajícího na violoncello, použita v obraze Narození, je jednou z variací oblíbeného motivu, který se v Uhersku objevuje též v letech 1730 a je převzatý ze společného italského prototypu. Třetí odlišnost je ve způsobu malby a výstavbě inkarnátu Panny Marie a sv.Anny. Jedná se pravděpodobně o malíře ze stejné dílny. Datování obrazu, lze tedy pravděpodobně zařadit do poloviny 18. století. Obraz byl po sejmutí sekundárních vrstev nadublován na nové plátno a rozměry se zvětšily o původně zahnuté okraje. Vzhledem k míře a stavu úbytků, byl originál scelen napodobivou retuší akvarelovými barvami.