Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně

Stav díla před restaurováním – průzkum:

Plastická dekorativní výzdoba je provedena ze štuku. Figurální výjev je pojednán kombinací lesklého a matného zlacení. Povrch je celkově ztmavlý, zaprášený, znečištěný od usazeného kouře a svící, popraskaný, poškozený otíráním při předchozích opravách kostela, objevují se podkladní vrstvy polimentu, křídy a dřeva. Jsou zde opravovaná místa retuší nebo bronzování. Ve větší míře je poškozená křída – podkladní vrstva u zlacení na lesk – je popraskaná, miskovitě zvednutá a uvolněná od štukové podložky. Někde celkově padá a chybí. V některých místech jsou praskliny i ve štuku nebo chybí části profilace – části křídel, pukliny v oblacích, části prstů.

Průběh restaurování:

Plastická výzdoba byla nejdříve z přední i zadní strany očištěna od vrstev prachu, písku, zbytků vápna po malování, pavučin atp. Z povrchu zlacení byly mechanicky a chemicky sejmuty vrstvy depozitů, staré retuše a zoxidovaného bronzování. Dochované zlacení bylo vyčištěno a vyleštěno. Nyní byly tmelením a lepením vyplněny praskliny ve štuku nebo chybějící plastické části – usazení křídel, pukliny v oblacích, chybějící části prstů atp. Uvolněné vrstvy nazpět přilepeny, chybějící doplněny novým křídovým nánosem a povrch vyhlazen. Zlato pak bylo po vypolimentování doplněno a vyleštěno. Použito bylo plátkové zlato 23.75ct. Také poškozená místa v matném zlacení byla doplněna příslušnými podklady křídy a pozlacena. Celek zlacení byl pak sjednocen retuší. Během práce byla postupně prováděné fotodokumentace a na závěr vypracovány restaurátorská dokumentace I. etapy restaurování.

Zlacené hlavice – II. etapa restaurátorských prací 2013

Průběh restaurování:

Zlacené hlavice byly nejdříve fotodokumentovány a postupně zbaveny silných vrstev depozitů, zbytků po výmalbě atp. Zlacení bylo očištěno chemicky a mechanicky. Sejmuty byly vrstvy začernalých bronzů, dochované zlacení bylo vyčištěno a vyleštěno. Po doplnění plastických a křídových doplňků a vyhlazení bylo provedeno dozlacení plátkovým zlatem 23,75ct., celek byl na závěr sjednocen retuší.