Reference

Výběr realizací restaurátorských prací:

——————————————————————————–

2018
2018 Krnov Kostelec – hlavní oltář sv. Benedikta- I. etapa restaurování
2018 Studénka – obraz Mučení sv. Bartoloměje
2018 Rychvald u Karviné – oltář sv. Anny, závěrečná etapa restaurování

——————————————————————————–

2017
2017 Nový Jičín – oltář Panny Marie Karmelské
2017 Pustá Polom, oltářní obraz s výjevem sv. Martina
2017 Muzeum Oderska – Trůnící Madona, 2. polovina 18.století

——————————————————————————–

2016
2016 Hněvošice – restaurování kazatelny ve farním kostele sv. Petra a Pavla
2016 Muzeum Těšínska – rám se 14. sv. pomocníky s obrazem P. Marie Loretánské

——————————————————————————–

2015
2015 Zlacení věžních bání z katedrály Božského Spasitele v Ostravě
2015 Nový Jičín – restaurování oltářních obrazů ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie
2015 Rychvald – restaurování varhanní skříně ve farním kostele sv. Anny v Rychvaldu u Karviné
2015 Kunčice pod Ondřejníkem – restaurování řeckokatolického ikonostasu v kostele sv. Prokopa a Barbory

——————————————————————————–

2014
2014 Žilina u Nového Jičína – I. Etapa restaurování retabula hl. oltáře sv. Mikuláše
2014 Bílovec -Stará Ves – restaurování oltářního obrazu sv. Barbory a sv. Apoleny a oválného obrazu Panny Marie
2014 Nový Jičín – restaurování antipendia z oltáře Nejsvětější Trojice
2014 Stará Bělá – restaurování křtitelnice a kazatelny z farního kostela sv. Jana Nepomuckého

——————————————————————————–

2013
2013 Zlacení věžních bání a křížů pro věže kostelů – Velenka, Hlučín, Hlavnice, Radkov, Vrané n. Vltavou
2013 Muzeum Beskyd Frýdek – Místek – restaurování obrazu neznámého světce (evangelista?), zlacených rámů
2013 Hněvošice – restaurování pravého bočního oltáře Klanění sv. Tří Králů
2013 Nový Jičín – restaurování oltářního obrazu Nejsvětější Trojice
2013 Nový Jičín – restaurování barokní křížové cesty ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie
2013 Velehrad – restaurování kříže a ciferníkůbaziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
2013 Stará Ves n. O. – restaurování hlavního oltáře Narození svatého Jana Křtitele

——————————————————————————–

2012
2012 Stará Ves n. O. – rest. bočních oltářů z farního kostela sv. Jana Křtitele
2012 Muzeum Beskyd Frýdek-Místek – restaurování korouhve místeckého soukenického cechu
2012 Fryčovice- barokní obraz sv. Janů z kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Fryčovicích
2012 Bohdanovice – rest. hlavního oltáře v kostele sv. Michala v Bohdanovicích
2012 Hněvošice -rest. bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého, II. etapa
2012 Krnov – rest. barokních oratoří, III. etapa restaurování – ukončení restaurování
2012 Muzeum Oderska – figurky z betléma

——————————————————————————–

2011
2011 Hněvošice -rest. bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého
2011 Nový Jičín – hl. oltář Nejsvětější Trojice, závěrečná etapa restaurování
2011 Krnov – rest. barokních oratoří, II. etapa restaurování
2011 Luhačovice – rest. stropního podhledu v kapli augustiniánského domu
2011 Vlčovice – varhanní skříň

——————————————————————————–

2010
2010 Nový Jičín – hl. oltář Nejsvětější Trojice, rest. zlacení a polychromie
2010 Muzeum Oderska – konzervování sochy sv. Jana, Panny Marie, sv. Jana Nepomuckého
2010 Trnávka – rest. sochy sv. Jana Nepomuckého
2010 Moravičany – varhanní skříň
2010 Řepiště – varhanní skříň, rest. zlacených dřevořezeb a imitace mramorů
2010 Pozlovice – Křížová cesta, rest. zlacení a obrazů
2010 Zlacení ciferníku hodin na průčelí kostela v Ostravě Přívoze, zlacení písmen a praporců pro zámek v Šilheřovicích
2010 Zlacení věžních bání pro věže kostelů – Bílovice, Ostravice, Všechovice, Branky na Moravě, Vlčovice, Jistebník
2010 Baška – soubor malovaných Kristů na plechu

——————————————————————————–

2009
2009 Paskov – kazatelna, rest. zlacení a polychromie
2009 Kunín – rám na pozadí
2009 Kunín – kazatelna, rest. polychromie a zlacení
2009 Pozlovice – parapet kruchty, varhany a nosné sloupy
2009 Zábřeh na Moravě – varhanní skříň
2009 Zlacení věžních bání pro věže kostelů – Bruntál, Třemešná…

——————————————————————————–

2008
2008 Sedlnice – boční oltář
2008 Tršice – věžní báň a kříž
2008 Kunín – rest. hlavního oltáře
2008 Krnov – zlatý anděl s křížem

——————————————————————————–

2007
2007 Krnov – hlavice na sloupech a v presbytářích, rest. zlacení
2007 Sedlnice – svatostánek, rest. Zlacení a imitace mramorů
2007 Zlacení věžních bání pro věže kostelů – Třebovice, Karvinná, Rožnov, Stará Boleslav
2007 Orlová – erb na průčelí kostela

——————————————————————————–

2006
2006 Hněvošice – nástavec hl. oltáře, rest. zlacení a imitace mramorů
2006 Zlacení věžních bání pro věže kostelů – Opava, Bílovec, Karviná, Krmelín
2006 Rybí – kazatelna, rest. imitace mramorů a zlacení
2006 Frýdek – barokní kredenční skříň, imitace mramorů a zlacení

——————————————————————————–

2005
2005 Horní Město – boční oltář, rest. zlacení a imitace mramorů
2005 Rybí – hl. oltář, boční oltář, rest. polychromie a zlacení
2005 Šenov – zlacení věžní báně
2005 Těrlicko – křížová cesta, rest. polychromie

——————————————————————————–

2004
2004 Litovel – rest. soch, zlacení a polychromie
2004 Veřovice – rest. andělů a soch

——————————————————————————–

2003
2003 Březová – hl. oltář, rest. zlacení, mramorů a bílých dekorativních závěsů
2003 Litovel – rest. oltáře, zlacení a imitace mramorů

——————————————————————————–

2002
2002 Opava – zlacení kříže a sochy Panny Marie
2002 Trouubky – varhanní skříň, rest. zlacení a imitace mramorů
2002 Radhošť – kaple, zlacení kopule a kříže před kaplí

——————————————————————————–

2001
2001 Krnov Cvilín – štukový barokní oltář, rest. zlacených soch
2001 Frýdecký zámek – rest. dekorativních zlacených rámů

——————————————————————————–

2000
2000 Krnov – barokní kazatelna, hl. oltář, boční oltář Panny Marie, rest. zlacení a imitace mramorů
2000 Březová u Uh.Brodu – rest. zlacení a fládru
2000 Hlučín – hl. oltář, sochy, rest. zlacení a stříbření

——————————————————————————–

1999
1999 Frýdek – barokní kazatelna, rest. zlacení a barevných imitací
1999 Krnov – oltář v boční kapli, rest. zlacení, stříbření a barevné povrchové úpravy
1999 Firmy H+B Reál, Koritár, Mlýnek – zlacení věžních bání a křížů
1999 Krnov – dva boční oltáře , rest. zlacení a imitace mramorů

——————————————————————————–

1998
1998 Hlučín – hl. oltář, rest. zlacených soch
1998 Krnov – čtyři barokní boční oltáře, rest. zlacení a imitace mramorů
1998 Hodslavice – pozadí a svatostánek hl. oltáře, restaurování zlacení a imitace mramorů
1998 Sviadnov – barokní oltář, restaurování zlacení a bílé úpravy architektury a soch

——————————————————————————–

1997
1997 Hodslavice – barokní hl. oltář, restaurování zlacení a imitace mramorů
1997 Frýdek – zlacení kopulí a hodin na bazilice Panny Marie
1997 Místek – kredenční skříň, restaurování zlacení, imitace mramorů a bílé úpravy soch

——————————————————————————–

1996
1996 Místek – kazatelna, restaurování zlacení a imitace mramorů
1996 Pozděchov – barokní boční oltář, restaurování zlacení, stříbření a barevných úprav architektury

——————————————————————————–

1995
1995 Místek – barokní boční oltáře, restaurování zlacení, mramorů a bílé úpravy architektury a soch
1995 Nová Jičín – barokní varhanní skříň, restaurování zlacení a imitace mramorů

——————————————————————————–

1994
1994 Nový Jičín – hl. oltář, zlacené barokní sochy na pozadí
1994 Řepiště – barokní kazatelna, restaurování zlacení a imitace mramorů

——————————————————————————–

1993
1993 Dolní Marklovice – pozadí hlavního oltáře a boční oltáře, restaurování zlacení
1993 Dobrá – dekorativní barokní rám, restaurování zlacení

——————————————————————————–

1992
1992 Sedliště – hlavní oltář a obětní stůl
1992 Horní Bludovice – svatostánek , restaurování zlacení

——————————————————————————–

1991
1991 Hukvaldy – křížová cesta