Ostatní polychromované prvky

Barokní oratoře - Kostel narození Panny Marie v Krnově
Barokní kredenční skříň - Frýdek
Barokní polychromované dveře - Místek