Lazurování

Lazurování /überfangmalerei

Technika lazurování úzce spojena s lakováním měla a má vždy imitovat drahé kovy a materiály. Tuto velmi obsáhlou problematiku zmíním jen velmi krátce, přes to ji pokládám za velmi důležitou v dalších procesech úprav nebo práce s plátkovými kovy. Počátky lze samozřejmě hledat už v Byzantské říši, odkud se tento způsob imitace šířil směrem na západ obchodními cestami. V pozdní gotice dosáhl tento způsob úpravy kovových fólií svého vrcholu. Šlo zejména o plastické prvky na dřevěných sochách, drapérie, ale i lazurování různých druhu brokátů a dřevořezeb. K tomuto účelu bylo původně používáno plátkové stříbro, nanášené na poliment a vyleštěné. Později jej začaly nahrazovat levnější materiály, cínové a hliníkové fólie. V baroku je typická oblíbenost žlutých, červených, zelených a od poloviny 18. století modrých lazur. Používání lazur přešlo postupně až do 19.století, kdy se tyto elementy postupně vystupňovaly strukturálními efekty (imitace brokátu, tlačené brokátování, aplikace). Lazura z italštiny – pittura lucida – svítivá malba. V německém jazyce měla název „waschgold“, u nás zlatolak nebo goldlak. K přípravám takovýchto laků byla v minulosti používaná přírodní barviva, rostlinné šťávy a výtažky z plodů. Například z červených: karmín, dračí krev, alizarinové laky aj. Pojivy byly přírodní pryskyřice, gumy, oleje nebo živočišné klihy jak uvádějí středověké traktáty. Vývoj užívání těchto laků se proměnil od tvrdých vařených fermeží ze lněného oleje a fosilních pryskyřic používaných ve středověku, k fermežím z měkkých pryskyřic, které se rozpouštěly ve vinném lihu na slunci nebo ve vodní koupeli, dominantní byly v baroku. Technikou zlatých a stříbrných lazur se v 17. a 18. století zdobili kožené tlačené tapety ve šlechtických, ale i měšťanských domech, zejména v Nizozemí, Vlámsku a Anglii. V rokoku bylo upřednostňované barevné zlacení (citrónové zlato), k této technice bylo potřebné přizpůsobit i zlaté laky. Šlo tedy o celkový posun v pojímání ochranné lakové vrstvy, jež najednou začala plnit funkci iluzivní, zlaté laky na stříbře a další.